Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

Begin maart stuurde Minister Van Nieuwenhuizen het Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen naar de Tweede Kamer. Je treft dat programma [hier] aan. Vanaf pagina 30 van de presentatie worden de acties van de GA beschreven ("de weg naar 2030: General Aviation"). Het is het Platform Duurzaam Vliegen dat de acties dient te coördineren. Oorspronkelijk zou het actieprogramma al in aan maart worden besproken, maar de behandeling is nu uitgesteld naar 21 april aanstaande. Ter zijner tijd zullen we je over de resultaten van het overleg nader informeren.

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht