Instelling luchtverkeersleiding op Lelystad

Zoals je inmiddels zult hebben vernomen, zal met ingang van 7 november aanstaande luchtverkeersleiding worden ingesteld op vliegveld Lelystad. Ook zal het luchtruim rond Lelystad vanaf die datum worden gewijzigd. Er is een speciale brochure uitgegeven in verband met deze wijzigingen. Deze brochure tref je hier aan.

DE GA-sector, bestaande uit AOPA, KNVvL en NACA heeft bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de wijzigingen. Voorzien wordt dat de wijzigingen tot grote beperkingen gaan leiden voor de General Aviation. Niet alleen zal de capaciteit drastisch afnemen, ook zullen de kosten voor de gebruikers stijgen. De sector vindt het instellen van luchtverkeersleiding overbodig, zeker nu het vliegveld voorlopig niet opengaat voor groothandelsverkeer. Het instellen van luchtverkeersleiding per 7 november is bedoeld om de verkeersleiders op te leiden. De sector is van mening dat het opleiden van verkeersleiders ook op een andere, betere en voor de GA minder belastende manier kan.

De brief die de sector aan de Minister heeft geschreven tref je hier aan.

Nieuws & Publicaties Overzicht