Algemeen

Een warm welkom bij het AOPA Kenniscentrum!

Gelukkig worden door het VMS binnen vliegclubs en vliegscholen tegenwoordig meerdere veiligheidsrelevante zaken georganiseerd. Toch blijft er voor de gezagvoerder een belangrijke en serieus te nemen taak over om zijn/haar eigen veiligheid en die van de passagiers te waarborgen.

Doelstellingen AOPA Kenniscentrum:

 • Beschikbaar stellen van een laagdrempelig, makkelijk toegankelijk platform voor aangesloten vliegclubs
 • Beschikbaar stellen van benodige informatie om VMS Light zelf in te richten
 • Samen het risico management op hoger niveau brengen door middel van
  • Leren van Voorvallen en Gevaren
  • Ontdekken en monitoren van trends (incl achterliggend oorzaken)
  • Sturen op beheersing van risico’s

   NB het VMS kennisplatform doet zelf géén onderzoek van individuele voorvallen/incidenten

 • Delen van ‘best practices’ en ondersteuning bieden aan aangesloten verenigingen / leden
 • Promoten gezonde veiligheidscultuur Veiligheidscampagnes, (gezamenlijke) communicatie
 • Verzamelen en delen van informatie oa ontwikkelingen binnen en buiten AOPA
 • Q & A
 • Linking pin en afstemming aanpak met Min. I&M (via AOPA bestuur)

Om te inventariseren waar de vliegclubs in Nederland staan inzake het invoeren van het VMS Light is in juni 2016 op verzoek van AOPA een VMS Gap analyse uitgevoerd. Samen gaan we eraan werken om de rode delen in de taartgrafieken zoveel mogelijk een groene kleur te geven.  Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Doet u mee ?

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...