Lidmaatschap

Vragen over Lidmaatschap AOPA

Kan ik in 2015 nog overstappen op automatische incasso van het lidmaatschapsgeld?

Ja hoor. Zoals op de factuur vermeld staat kunt u de link volgen en je machtiging afgeven op de Twikey page. Als u dat doet, dan zullen wij de factuur crediteren en het juiste bedrag incasseren over 14 dagen. Maar zolang wij uw machtiging niet hebben, weten wij niet of u dat zult gaan doen. Dus hebben we een standaard factuur gezonden voor € 85 lidmaatschap plus de toeslag. Dit laatste vervalt dus na ontvangst van uw machtiging.

Waarom vragen jullie mij om akkoord te gaan met automatisch incasso?

Omdat het ons veel tijd en energie kost om elk jaar de contributie te innen, hebben we de Algemene Ledenvergadering gevraagd om akkoord te gaan met automatisch incasso. Dit voorstel werd toen unaniem aangenomen.

Waarvoor machtig ik AOPA bij automatische incasso?

Het betreft een doorlopende machtiging. Momenteel bedraagt het bedrag 85 euro. Als in de toekomst het contributiebedrag wijzigt (zoals dit jaar naar beneden), kunnen we dit gewoon incasseren onder deze machtiging. U kunt uiteraard altijd de machtiging intrekken zodra de voorwaarden of tarieven gewijzigd worden.

Wat is het verschil tussen een AOPA lidnummer en een AOPA ID?

Bij overgang naar het nieuwe systeem voor administratie en beheer kon het oude lidnummer niet gebruikt worden als uniek kenmerk. Daarvoor is het AOPA ID in het leven geroepen.Ik heb moeite met automatische incasso, omdat het zo lastig is terug te draaien.U hoeft zich op dat gebied geen zorgen te maken: mocht u het niet eens zijn met een automatische incasso, dan is dit zeer eenvoudig terug te draaien (storneren). U kunt dit vaak via internetbankieren regelen, of een verzoek indienen bij uw bank.

Ik zag verschillende lettertypes in de mail over automatische incasso. Het zag er wat onprofessioneel uit en daarom vertrouwde ik het niet.

Dat is volkomen begrijpelijk. Dit was een goed verborgen schoonheidsfoutje in ons e-mail verzendsysteem dat we helaas pas achteraf hebben ontdekt. Onze excuses hiervoor.

Ik heb ook een abonnement op AOPA Pilot (AOPA USA). Wordt dat nu ook automatisch afgeschreven?

Ja.

Ik loop tegen problemen aan bij het doorlopen van het proces. Wat moet ik doen?

Bij problemen is het mogelijk direct op de “support” knop van Twikey te klikken. Dan wordt een eventueel technisch probleem direct door hen opgepakt/opgelost.


Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...