Lidmaatschap

Vragen over Lidmaatschap AOPA

Waarom vragen jullie mij om akkoord te gaan met automatisch incasso?

Omdat het ons veel tijd en energie kost om elk jaar de contributie te innen, hebben we de Algemene Ledenvergadering gevraagd om akkoord te gaan met automatisch incasso. Dit voorstel werd toen unaniem aangenomen.

Waarvoor machtig ik AOPA bij automatische incasso?

Het betreft een doorlopende machtiging. Momenteel bedraagt het bedrag 85 euro. Als in de toekomst het contributiebedrag wijzigt (na vaststelling in de Algemene Leden Vergadering), kunnen we dit gewoon incasseren onder deze machtiging. U kunt uiteraard altijd de machtiging intrekken zodra de voorwaarden of tarieven gewijzigd worden.

Ik heb moeite met automatische incasso, omdat het zo lastig is terug te draaien.

U hoeft zich op dat gebied geen zorgen te maken: mocht u het niet eens zijn met een automatische incasso, dan is dit zeer eenvoudig terug te draaien (storneren). U kunt dit vaak via internetbankieren regelen, of een verzoek indienen bij uw bank.

Wat is het verschil tussen een AOPA lidnummer en een AOPA ID?

Bij overgang naar het nieuwe systeem voor administratie en beheer kon het oude lidnummer niet gebruikt worden als uniek kenmerk. Daarvoor is het AOPA ID in het leven geroepen.

Ik heb ook een abonnement op AOPA Pilot (AOPA USA). Wordt dat nu ook automatisch afgeschreven?

Ja.


Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...