AOPA FlightSchool Foundation

Vliegen leren doe je bij een vliegschool die is aangesloten bij de Stichting AFF

AOPA de Vliegclubs en de kleine luchtvaartbedrijven hebben de handen ineengeslagen en de Stichting AFF (AOPA and Aeroclubs Flightschool Foundation) opgericht. Het doel van de AFF is de kleinere vliegscholen te ondersteunen bij het omzetten van hun RTF (registered training facility) naar een FCL ATO (approved training organisation) conform de nieuwe EU regels. De AFF levert voor alle deelnemende vliegscholen de handboeken en syllabi voor PPL tot en met CPL opleidingen en laat deze in een keer goedkeuren door ILT. Voorts zorgt de AFF voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en toezicht op de deelnemende scholen. Met ILT is hierover een convenant gesloten.

De activiteiten van de AFF leiden tot verlaging van de administratieve lasten van de deelnemende scholen, hierdoor komt alle aandacht beschikbaar voor goed gestandaardiseerd vliegonderricht.

Wil je meer weten over de AFF, neem dan contact op met aff@ftm-online.nl of kijk op www.ftm-online.nl

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...