Nieuwsbericht

Nieuws: EASA Roadshow in Nederland
   (13-05-2018)

4 mei jl was Boudewijn Deuss in Soesterberg in het Nationaal Militair Museum om samen met de Nederlandse overheid uitleg te geven over de totstandkoming van EASA wet en regelgeving en de laatste stand van zaken met betrekking tot lopende zaken door te nemen.
Dat wetgeving zomaar zonder overleg en inspraak uit Brussel op ons bordje valt is naar het land der fabelen verwezen. Het proces waarbij inspraak en consultatie van de General Aviation sector altijd onderdeel is komt op transparante wijze tot stand. Boudewijn Deuss nam ons mee naar de ontstaansgeschiedenis en doelstellingen van EASA. De zaken die op dit moment spelen kwamen aan de orde. Compleet nieuwe wet en regelgeving voor ballonvaarders en zweefvliegers. Deze wetgeving is tot stand gekomen met behulp en zelfs onder leiding van de sector. EASA is blij met de versimpeling van de regels. De aantekening vanuit de sector: versimpeling ten opzichte van de huidige regelgeving is er niet bereikt, uitluitend is de voorgestelde regelgeving vereenvoudigd.
Een nieuw geschreven Part-Ops en -FCL voor ballonvaren en zweefvliegen worden voor 2020 ingevoerd. Met betrekking tot de gemotoriseerde GA kwamen veel onderwerpen aan de orde. 

Updates bestaande dossiers
De DTO ( Declared Training Organisation)  die al in april ingevoerd had moeten zijn wordt nu in juli verwacht. Part M Light is opgehouden en de invoering krijgt nieuw leven ingeblazen. De vereenvoudiging van het Instrument vliegen dmv de BIR ( Basic Instrument Rating) ligt ter behandeling in Brussel. Invoering wordt in 2020 verwacht.
Het werd benadrukt dat overleg met ons als vliegers in het proces een belangrijke rol speelt. AOPA via de Europese tak IAOPA  (KNVvL via EAS) hebben een belangrijk deel van het proces in handen. Via ons kanaal IAOPA kunnen wij invloed uitoefenen op de totstandkoming van nieuwe wet en regelgeving.

Om kwart voor twaalf werd de presentatie van EASA onderbroken voor de missing man formatie van F16’s als onderdeel van de 4 mei viering.

 

DGLM
Het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, beschreef het interne proces in Nederland waarbij er verschillende overleggen zijn met de General Aviation sector. Deze overleggen zijn mede bepalend voor het standpunt van de overheid richting EASA. Ook hier spelen personele bezetting en dus prioriteitsstelling een belangrijke rol. In de komende tijd zal het SSP (State Safely Programme) meer prioriteit krijgen.

 

IAOPA
Michael Erb, voorzitter van IAOPA, deelde zijn visie op de onderhandelingen tussen de GA en EASA op zijn gebruikelijke humorvolle wijze. Wij als GA sector zijn wel degelijk een goede gesprekspartner voor EASA en hij als voorzitter van de GA overleg groep speelt daarin een belangrijke rol. Input vanuit de verschillende Nationale AOPA’ s zijn voor hem van groot belang. De wijzigingen in de Basic Regulations zullen voor de GA en met name de Annex 2 luchtvaartuigen ( straks Annex1) gevolgen kunnen hebben. Het meetellen van uren gevlogen op een Annex 2 luchtvaartuig, is daarbij onderwerp van gesprek.

 

Voorvallen
ILT ten slotte deelde de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende zaken. Veiligheid, overleg en controles speelden de hoofdrol in deze presentaties. Het melden van voorvallen is verplicht, maar 70% van de meldingen komen niet van de vliegers. Dat stemt tot nadenken.
Het was al met al een zeer nuttige bijeenkomst waar veel nieuwe en lopende zaken werden behandeld.
De presentaties zijn te vinden op onze website.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...