Nieuwsbericht

Nieuws: Fout in Aeronautical Chart
   (13-05-2018)

In de onlangs gratis door LVNL verstrekte 1:500.000 vliegkaart blijkt een fout te zitten. Het Kadaster heeft aangegeven dat verlichte windmolens en windmolenparken binnen de Nederlandse FIR niet als zodanig zijn weergegeven. 

Het obstakel zelf staat wel op de kaart maar zonder informatie over verlichting. Het gaat hierbij om ongeveer 208 windmolens en parken. LVNL zal hierover een NOTAM en een pencorrectie uitgeven. Afhankelijk van het veiligheidsrisico wordt een herdruk overwogen. U hoort hierover later meer.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...