Nieuwsbericht

Nieuws: DTO Delayed!
   (08-04-2018)

Op 8 april zou de DTO (Declared Training Organisation) haar intrede doen. Recent ontving AOPA van ILT het bericht dat dit is uitgesteld.

"Helaas moeten wij u meedelen dat de Europese Commissie en EASA de regelgeving, die voor DTO gaat gelden, nog niet hebben geformaliseerd en gepubliceerd. ILT heeft geen toestemming gekregen om, vooruitlopend op deze regelgeving, de DTO alvast in te voeren per 8 april 2018."

ILT heeft van EASA bericht gekregen dat de publicatie van de regelgeving in juni wordt verwacht. Tot die tijd kunnen betrokken opleidingsinstellingen en ILT de DTO niet invoeren.

EASA heeft een uitzondering op de regelgeving voorgesteld waar Nederland gebruik van gaat maken. Voor u betekent dit het volgende:

  • RTF certificaten worden gratis verlengd tot de oorspronkelijke verloopdatum (zoals eerder gecommuniceerd, u hoeft dit niet aan te vragen);
  • Als het RTF certificaat, na bovenstaande verlenging, verloopt voordat de regelgeving is gepubliceerd, wordt verlenging gegeven tot 1 maand na de publicatie van de regelgeving
  • RTF’ s die EU opleidingen verzorgen kunnen deze opleidingen blijven geven zolang ze beschikken over een geldig RTF certificaat;
  • Voor RPL-SEP en RPL-TMG opleidingen wordt geen verlenging gegeven. In Nederlandse regelgeving is vastgelegd dat deze opleidingen per 8 april 2018 vervallen. RPL brevetten moeten geconverteerd worden naar LAPL;
  • RPL, RFI, RFE en RFIE bevoegdheden en ervaring in aerobatics, banner towing en sailplane towing kunnen uiterlijk tot 8 april 2018 worden geconverteerd. Hierbij moet uiterlijk op 8 april 2018 aan de conversievoorwaarden zijn voldaan en de aanvraag bij Kiwa zijn ingediend;
  • Een DTO declaratie kan pas worden gedaan als de regelgeving is gepubliceerd.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...