Nieuwsbericht

Nieuws: Opening groot-Lelystad een jaar uitgesteld
   (25-02-2018)

Het zal u niet zijn ontgaan, maar de opening van 'Groot Lelystad' wordt met minstens een jaar uitgesteld.

In de toelichting op haar besluit schrijft de Minister aan de Kamer dat de vele gesprekken en consultaties met luchtruimgebruikers (waaronder AOPA en KNVvL) hebben geleid tot verbeteringen in het ontwerp van de tijdelijke aansluitroutes en een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan haar uiteindelijke afweging. Het kabinet, zo schrijft de Minister verder, zal onder andere vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers, luchthavens en provincies benaderen en een groot deel van 2018 benutten om gezamenlijk een participatieplan uit te werken waarin consultatie en inspraak zullen zijn geconcretiseerd naar thema’s, regio’s en projecten. De Minister benadrukt dat voor herstel van het vertrouwen het belangrijk is het proces niet onder druk te zetten om een openingsdatum te halen, maar alle stappen zorgvuldig te doorlopen.

Goed nieuws voor de GA is dat maatwerk afspraken zullen worden gemaakt om het valschermspringen op Teuge binnen de huidige luchtruimstructuur zoveel als mogelijk inpasbaar te houden.

Daarmee wordt het voortbestaan van vliegveld Teuge tot de herziening van het luchtruim ondersteund.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...