Nieuwsbericht

Nieuws: Eerste rechtszitting inzake vliegverbod Deltawateren
   (11-02-2018)

Op 8 februari vond de eerste rechtszitting plaats inzake het beroep dat is aangespannen door onder meer AOPA, KNVvL en vliegveld EHMZ tegen de minister van LNV over het ingestelde vliegverbod boven de Deltawateren.
AOPA, KNVvL en EHMZ maken onder meer bezwaar tegen de tekortkomingen in de besluitvorming. (zie voor verdere toelichting ons artikel van December 2016)
AOPA werd bij de rechtbank in Den Haag vertegenwoordigd door voorzitter Mark Rademaker, bestuurslid Karel Abbenes en ere-lid Herbert Habnit. Tegelijk met het beroep van AOPA werd ook het door KNVvL/EHMZ ingestelde beroep behandeld, daarin bijgestaan door Ronald Schnitker. 
Alle relevante punten kwamen uitvoerig aan de orde. De rechters gaven blijk goed in het dossier te zitten en stelden de juiste vragen. De uitspraak volgt over zes weken. Deze is cruciaal voor de Nederlandse luchtvaart! We houden u via deze website op de hoogte. 

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...