Nieuwsbericht

Nieuws: LVNL en CLSK betrekken AOPA bij luchtruimherziening
   (31-12-2017)

AOPA is door LVNL en CLSK betrokken bij de nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim. En dat is goed nieuws.

 

Het tumult rond vliegveld Lelystad heeft het nodige in beweging gebracht. Er wordt nu opeens haast gemaakt met de herziening van het luchtruim. AOPA is in dat kader benaderd door de LVNL en CLSK. AOPA zal, samen met KNVvL, als vertegenwoordigers van de GA nadrukkelijk worden betrokken in het proces van herziening. Er is inmiddels een formeel overleg opgestart. AOPA is daar verheugd over en heeft ook de indruk dat serieus naar de belangen van de GA zal worden gekeken. Dat is ook iets waar we jaren voor hebben gestreden en we hebben nu echt aanleiding om aan te nemen dat we werkelijk invloed kunnen uitoefenen op het ontwerp van het toekomstige luchtruim.
Recent hebben wij nog, mede namens KNVvL, NACA en NVL, een brief met die strekking aan Minister Van Nieuwenhuizen gezonden, waarbij wij tevens onze expertise hebben aangeboden. Inmiddels heeft de Minister de Kamer geïnformeerd over het plan van aanpak dat moet leiden tot de luchtruimherziening.

PLAN.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...