Nieuwsbericht

Nieuws: AOPA Netherlands voorziet verdere groei in 2018
   (31-12-2017)

Zoals ieder jaar zijn er leden die om verschillende redenen besluiten het lidmaatschap van AOPA op te zeggen. Zo rond het eind van het jaar kunnen we de rekening opmaken en bepalen of we ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar zijn gegroeid of zijn gekrompen. 

 

Het jaar 2017 startten wij met 1187 leden. Gedurende 2017 hebben zich 125 nieuwe leden aangemeld. 80 leden hebben het lidmaatschap opgezegd, zodat we per saldo met 45 leden zijn gegroeid. We zijn daar erg blij mee, zeker in het licht van het feit dat steeds minder mensen in Nederland zich binden aan verengingen en belangenorganisaties. Ons streven is om ook dit jaar verder te groeien. U kunt ons daarbij helpen door nieuwe leden aan te brengen. Iedereen die gebrevetteerd of daarvoor studerend is, is welkom. Zij die hun first solo met succes volbrengen zijn het eerste jaar gratis lid!
Meer leden geeft ons meer gewicht en middelen om onze strijd voor de General Aviation in Nederland adequaat te blijven voeren. Niet alleen biedt het lidmaatschap van AOPA vele voordelen; het is van groot belang voor de erkenning van AOPA dat wij een substantieel deel van de Nederlandse vliegers vertegenwoordigen.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...