Nieuwsbericht

Nieuws: Rechter corrigeert KIWA en ILT inzake RFI-FI conversie
   (25-11-2017)

Op grond van een gerechtelijke uitspraak heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten het conversierapport “Conversion of RFI(A) into FI(A)” in te trekken.

  

De rechtbank heeft in haar vonnis overwogen dat de nationale RFI(A) bevoegdheid moet worden aangemerkt als een FI(A) bevoegdheid.*  Als gevolg hiervan zal een aanvraag van een kandidaat die houder is van een RFI(A) bevoegdheid en deze wenst om te zetten naar een FI(A) bevoegdheid worden getoetst op een aantal ervaringseisen die verder in dit nieuwsbericht worden beschreven. De in het conversierapport verplichte instructie, te volgen bij een ATO, komt hiermee te vervallen. De ILT heeft een informatieblad m.b.t. dit onderwerp in voorbereiding en zal deze binnenkort publiceren.

*zoals bedoeld in Bijlage 2 van de EU-verordening 1178/2011 van 3 november 2011.

Bron kiwaregister.nl .
https://www.kiwaregister.nl/publicaties/nieuwe-situatie-rond-conversie-nationale-rfi-bevoegdheden/

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...