Nieuwsbericht

Nieuws: Informatieblad PBN
   (25-09-2017)

ILT verspreidt onder vliegscholen een informatieblad waarin de introductie van PBN uiteengezet wordt.

De gevolgen voor met name IR vliegers zijn ingrijpend. AOPA heeft bezwaar aangetekend tegen diverse aspecten, waarover u onlangs in PlaneOwner no. 361 kon lezen:


PBN: Precaire kwestie

Met de voortgang van technische ontwikkelingen gaat er ook op de vliegkaart het nodige veranderen in de toekomst. In Europa is men bezig met het buiten dienst stellen van onder meer NDB's en andere navigatiebakens. Navigatie zal steeds meer afhangen van GPS en steeds minder van radiobakens. De veranderingen zijn onderdeel van de omschakeling naar Performance Based Navigation (PBN), waarbij de kwaliteiten van vlieger en vliegtuig leidend zijn of bepaalde routes en procedures mogen worden gebruikt. 
Onlangs heeft AOPA bij de overheid haar zienswijze op deze omschakeling kenbaar gemaakt bij de overheid. Een korte samenvatting:

Investering
Voor vliegtuigeigenaren betekent de overschakeling van conventionele navigatiemiddelen naar PBN een investering in kostbare apparatuur. Voor vliegers met een IR betekent het bijscholing en dus investeren. De transitiefase en de deadlines dienen zodanig te worden gekozen dat de lasten die voor vliegtuigeigenaren en vliegers aan de transitie verbonden zijn zoveel mogelijk worden verminderd en/of uitgesmeerd. Invoering dient in harmonie te zijn met de invoering in andere landen, in het bijzonder de omringende landen. Voorkomen moet worden dat Nederland vooruit loopt, zoals ook is gebeurd in geval van de invoering van de 8.33 kHz kanaalscheiding.
De overheid legt de rekening, zoals vaker is gebeurd, bij de sector neer, zonder daarbij rekening te houden met de enorme financiële voordelen voor haarzelf (de overheid) op relatief korte termijn. Denk aan kostenbesparingen door bijvoorbeeld het uitfaseren van de luchtvaartbakens (vervangen is straks niet meer nodig), het verdwijnen van het onderhoud aan deze bakens.

Opleiding
Er bestaat bezorgdheid over het gekozen tijdspad. Iemand die NU met een opleiding bezig is kan deze dus niet volgens de normen afronden en zit gelijk met een verouderd brevet. Alle ATPL-vliegers die nu al met een schuld van anderhalve ton werkloos thuis zitten verliezen een IR als ze niet weer €10.000 uitgeven voor een upgrade. De schatting is dat (zonder mitigerende maatregelen) de helft van de IR-gebrevetteerde vliegers de rating zullen kwijtraken, simpel omdat het te duur en te omslachtig is om het om te zetten.
De sector verwacht een kaalslag onder de IR brevethouders en wederom vliegscholen, vooral vanwege de wijze van omzetting. Er zijn nu geen PBN-IR houders laat staan instructeurs en examinatoren. Er zijn nu geen PBN goedgekeurde scholen, dus hoe zit dat met de studenten die NU in opleiding zijn en dit de komende tijd moeten gaan afronden? 

Syllabus
Als een ATO op 25 aug 2020 niet een goedgekeurde syllabus heeft, verliest deze de IR opleiding. Dat is onacceptabel. AOPA is van mening dat er een aantal instructeurs/ examinatoren moet worden aangesteld die gemachtigd worden de huidige IR brevethouders te toetsen en ‘PBN proof’ te maken. Studenten die nu beginnen aan de IR opleiding moeten dit dan doen volgens de PBN methode, de opleiding moet de gelegenheid krijgen om zich aan te passen en ILT moet daarbij meer dan alleen een oppervlakkig informerende rol spelen.

Bovenstaande zorgen en meer zijn namens AOPA, KNVvL en NACA op 24 juli 2017 gedeeld met ILT. Uiteraard houden wij u op de hoogte over eventuele reactie en toekomstige ontwikkelingen.

 

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...