Nieuwsbericht

Nieuws: Verslag Politiek debat Teuge
   (25-09-2017)

Afgelopen woensdag draaide het in de bijeenkomst van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu hoofdzakelijk om Schiphol, Lelystad en Teuge. Staatssecretaris Dijksma werd behoorlijk onder vuur genomen door de kamerleden. Met name D66 kamerlid Jetten en CDA kamerlid Van Helvert legden Dijksma het vuur aan de schenen. Het werd pijnlijk duidelijk hoe weinig vorderingen er in Nederland zijn gemaakt met het uitrollen van de Luchtruimvisie.
 
 Het enige wat staatssecretaris Dijksma kon melden waren de vorderingen die zijn gemaakt met de co-locatie van LVNL en CLSK, maar zelfs dat project is nog (lang) niet klaar. Voor het overige heeft men niets bereikt. Dat wordt toegeschreven aan de complexiteit en het feit dat diepgaande studies noodzakelijk zijn. Ook het conflict over de salarissen van de luchtverkeersleider heeft een negatieve invloed gehad op de voortgang. 

Ondanks dat alle deskundigen het erover eens zijn dat een herindeling van het Nederlandse luchtruim de hoogste prioriteit moet hebben, geeft staatssecretaris Dijksma voorrang aan de opening van het verbouwde Lelystad per april 2019. Gezien de reacties van de kamerleden lijkt niemand dit een realistisch streven te vinden.

Wat betreft de vertrekroutes die vanuit Lelystad over Teuge gaan, heeft staatssecretaris Dijksma verklaard dat het Nationaal Parachute Centrum Teuge (NPCT) niet tegemoet kan worden gekomen. Ook in het bijgestelde plan loopt een route over Teuge op een zodanige hoogte dat het teveel beperkingen oplevert voor een fatsoenlijke exploitatie van het NPCT. Het rapport van Eurocontrol dat steun biedt voor de door de luchthaven Teugen en het NPCT aangedragen B++ variant, werd door de staatssecretaris afgedaan als niet diepgrondig genoeg. Niettemin zullen de LVNL en Eurocontrol nog eens samen naar deze variant kijken. Belangrijkste argument dat de staatssecretaris aanvoert tegen de B++ variant is dat er interferentie plaatsvindt met het Schipholverkeer. Volgens Meiltje de Groot van Luchthaven Teuge is die aanname niet correct. De route volgens de B++ variant loopt weliswaard een klein stukje door de TMA Schiphol, maar dat betreft een deel van de TMA waar geen vliegverkeer is. Het gebruik van de TMA Schiphol betekent niet dat meteen sprake is van interferentie. 

De staatssecretaris wees er nog wel op dat in de stakeholderconsultatie in zake Lelystad nog nieuwe ideeën in beschouwing kunnen worden genomen. AOPA is als stakeholder door LVNL en CLSK voor de consultatieronde uitgenodigd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 25 september.

AOPA staat vierkant achter de Luchthaven Teuge en het NPCT. Er is ook intensief overleg tussen de verschillende (belangen)organisaties voor de GA (AOPA, KNVvL en NACA), de luchthavendirectie en het NPCT. De sector vormt duidelijk één front. Er is nog hoop voor het NPCT. 

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...