Nieuwsbericht

Nieuws: CBR tarieven blijven volgend jaar gelijk
   (09-09-2017)

Het CBR heeft aangekondigd dat de prijzen voor beroepsexamens volgend jaar niet zullen worden verhoogd of verlaagd. 

De organisatie (zonder winstoogmerk) maakt momenteel een automatiseringsslag en dientengevolge reorganisatie. Doordat examens steeds meer op de computer worden afgenomen zal afscheid genomen worden van aantal werknemers. Ook luchtvaartexamens zijn tegenwoordig gedigitaliseerd, waarmee ook de flexibiliteit wat tijd en locatie betreft, flink is verbeterd.
De financiële vruchten van de automatisering hoopt men vanaf 2018 te plukken. In 2020 moeten genoeg financiële reserves zijn opgebouwd om conjunctuurschommelingen op te kunnen vangen, zodat niet langer examenprijzen worden aangepast als de vraag tijdelijk afneemt. Dit gebeurde tijdens de afgelopen jaren nog wel.

AOPA heeft een enquete uitgezet onder vliegscholen om problemen met het beweerdelijk te hoge niveau van PPL-examens exacter te kunnen duiden. AOPA zal de resultaten van deze enquete delen met het CBR.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...