Nieuwsbericht

Nieuws: Nieuwe VFR Routes EHLE
   (10-09-2017)

Diverse takken van de General Aviation op Lelystad, het grootste GA veld van Nederland, staan door de komst van een plaatselijk verkeersleidingsgebied (CTR) al sterk onder druk. MLA’s zijn de facto al verbannen en de beloftes van de provincie om ze elders te accommoderen zijn loze woorden gebleken. Naast de ontwikkelingen van EHLE zelf, is ook de plaatsing van nieuwe windmolens een serieuze bedreiging. 

Tot nu toe heeft AOPA deelgenomen en bijgedragen aan het door To70 georganiseerde overleg over de VFR-routes, maar dit is uit pure noodzaak vanwege de dreiging door de windturbine plannen. 
De routes zelf vormen (wederom) een verdere beperking voor het GA verkeer. In de huidige situatie heeft het GA verkeer een vrije route keuze na het verlaten van het circuit. Het toekomstige gebonden zijn aan slechts twee inbound- en outbound-routes maakt het GA verkeer per definitie minder flexibel en zal leiden tot weer extra kosten voor de op Lelystad gevestigde vliegscholen en ondernemers. Dit nog afgezien van het feit of de routes wel bruikbaar zijn in combinatie met (nog te plaatsen) windmolens.
In het overleg met To70 heeft AOPA geconstateerd dat windmolens aan de Sternweg zorgen voor een conflict tussen vertrekkend VFR-verkeer en overvliegend IFR-verkeer. Ook belemmeren ze het vertrek onder de 1000 voet, wat één van de voorwaarden is: het vliegveld moet bij een plafond van 700 voet bereikbaar blijven zoals het dat nu ook is. AOPA dringt samen met KNVvL aan op sanering van deze windmolens. 
AOPA maakt zich sterk dat de bouw van windmolenparken niet zal leiden tot nog weer verdere beperkingen voor het GA verkeer. Want het inleveren van ruimte wordt steeds en uitsluitend gedaan door de GA. Het is nu dan ook aan de overheid en de provincie om ervoor te zorgen dat Lelystad als (realistische, werkbare en betaalbare) GA locatie beschikbaar blijft door de plannen voor windturbines in overeenstemming te brengen met de behoeftes van de GA.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...