Nieuwsbericht

Nieuws: De Slag om Teuge
   (10-09-2017)

Er is met dank aan de (sociale) media heel veel informatie voorbij gekomen rond de positie van Teuge in relatie tot de vliegroutes die er vanuit Lelystad overeen zouden gaan lopen. We zetten het graag nog eens overzichtelijk op een rijtje.

 

B+ variant
Vooralsnog is voor de overheid de zogenoemde B+ variant van de aanvliegroutes het uitgangspunt. In bijgaand 'Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport' zijn de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beoogde B+ routes beschreven. In die variant loopt er een route vanaf Lelystad precies over Teuge met een minimale hoogte van FL60. De parachutisten op Teuge springen van aanmerkelijk hoger dan FL60 en zouden het liefst tot wel FL130 willen. Het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT) zorgt sinds het faillissement van Stella Aviation in 2014 beweerdelijk voor circa de helft van de omzet van vliegveld Teuge. Het voorbestaan van het Paracentrum is derhalve van levensbelang voor het vliegveld. Als de het moet vertrekken komt het voortbestaan van Teuge in gevaar. Dat er een route precies over Teuge zou gaan lopen kwam voor de GA-sector als een onaangename verrassing. Teuge was immers geoormerkt als een luchthaven die het GA-verkeer van Lelystad zou moeten gaan overnemen.

 

Luchtsporten
Niet alleen het parachutespringen, ook het zweefvliegen (Lemelerveld) heeft te lijden onder 'B+'. Daarbij heeft de lichte MLA op Lelystad het veld al moeten ruimen en straks zullen ook de zweefvliegers van Biddinghuizen moeten vertrekken vanwege de ontwikkeling van vliegveld Lelystad.
Het zijn dus vooral de luchtsporten die in Nederland ernstig in de knel komen (zweefvliegen en parachutespringen). Logisch is dan ook dat de KNVvL zich enorm roert om het tij te keren. Ook vanuit Teuge zelf zijn er acties. De luchthaven en het NPCT hebben de handen ineen geslagen om te voorkomen dat er vliegroute precies over het veld komt te liggen. AOPA steunt beide initiatieven, omdat beide een oplossing bieden waarbij de General Aviation in Nederland gebaat is.

Voorstel werkgroep KNVvL/AOPA
KNVvL heeft een werkgroep in het leven geroepen waar ook AOPA aan deelneemt. De nota die deze werkgroep heeft voortgebracht is in overleg met staatssecretaris Dijksma voorgelegd aan Helios: een expertisebureau dat in het kader van een second opinion moet beoordelen of de door de werkgroep aangedragen oplossing maakbaar is en voldoet aan de uitgangspunten die door het kabinet op basis van het Alders-advies zijn vastgelegd. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wat het oordeel is van Helios ten aanzien van de oplossing die vanuit de werkgroep is aangedragen.

 

B++ variant
Op 25 augustus is door het vliegveld Teuge en het NPCT de zogenoemde B++-variant gepresenteerd [Nota + presentatie]. In de B++-variant wordt Teuge gemeden. In meerdere opzichten is deze variant gunstiger dan de B+-variant ("korter, stiller en schoner").
Inmiddels zijn er protesten vanuit verschillenden gemeenten tegen de B++-variant. Het zijn gemeenten die in de B+-variant niet en in de B++-variant wel onder een vliegroute komen te liggen. De B++-variant zou per saldo echter minder gehinderden opleveren, zo luidt de argumentatie van Teuge en het NPCT. Bijna heel Nederland vliegt, maar niemand duldt een vliegtuig boven zijn achtertuin ('Not In My Back Yard').

 

Belanghebbenden
AOPA en andere stakeholders zijn door LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten) uitgenodigd voor de officiële consultatie Lelystad. De eerste bijeenkomst is verschoven van 4 september naar 25 september. Aanleiding hiertoe is het hiervoor beschreven lopende onderzoek van adviesbureau Helios.
Op deze consultatiebijeenkomst zullen de plannen met betrekking tot de voorgenomen luchtruimwijziging worden gepresenteerd. Na de sessie kan schriftelijk worden gereageerd. Men hoopt dit proces in november 2017 af te ronden. Ondertussen houdt staatssecretaris Dijksma stevig vast aan april 2019 als het moment waarop het uitgebreide Lelystad Airport open gaat.

Positie AOPA
Het zijn met name de luchthaven zelf, het NPCT en de KNVvL die in het dossier Teuge erg actief zijn. Gezien hun activiteiten en de belangen die zij behartigen (het exploiteren van een vliegveld, parachutespringen en zweefvliegen) is dat niet meer dan logisch. De gemotoriseerde luchtvaart heeft uiteraard een groot belang bij het openblijven van de luchthaven Teuge en bij een toegankelijk luchtruim. AOPA heeft ervoor gekozen zowel de KNVvL als de luchthaven Teuge te steunen in hun acties. Er liggen vanuit de GA-sector nu meerdere oplossingsrichtingen. Dat is alleen maar goed. We vertrouwen erop dat de staatssecretaris haar plannen bijstelt op basis van één van deze voorstellen of wellicht op basis van een combinatie van de door de sector aangedragen oplossingsrichtingen.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...