Nieuwsbericht

Nieuws: Vliegverbod Deltawateren naar aanleiding bezwaar AOPA aangepast
   (16-07-2017)

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft het voor de Deltawateren ingestelde vliegverbod naar aanleiding van bezwaren van onder meer AOPA gewijzigd. Het gaat hier om een zestal Natura 2000 gebieden in Zeeland en Zuid-Holland.

Voor deze gebieden is eind 2016 voor de burgerluchtvaart een vliegverbod ingesteld tot een hoogte van 1000 voet. AOPA nam bij toeval binnen de bezwaartermijn kennis van de betreffende besluiten en heeft andere partijen in de scetor van het vliegverbod in kennis gesteld. Er is vervolgens massaal door verschillende partijen bezwaar ingesteld. Het heeft tot 7 juli geduurd alvorens de Staatssecretaris tot een oordeel naar aanleiding van de verschillende bezwaarschriften besluit is gekomen. De wijziging bestaat uit de uitzondering die wordt gemaakt voor een 'operationele noodzaak'. Als sprake is van een operationele noodzaak behoeft men de minimale hoogte van 1000 voet boven de betreffende Natura gebieden niet te handhaven. De aanpassig lijkt positief; de uitspraak gaat naar het oordeel van AOPA echter nog steeds voorbij aan een aantal belangrijke en principiële argumenten. Er was reeds beroep ingesteld, omdat AOPA eerder niet-ontvankelijk was verklaard door de Staatssecretaris. Daar is de Staatssecretaris - nadat AOPA reeds beroep had ingesteld - op terug gekomen. AOPA zal het beroep wijzigen op basis van de inhoudelijke uitspraak naar aanleiding van het bezwaar. In beroep zal de bestuursrechter oordelen.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...