Nieuwsbericht

Nieuws: Aanvraag subsidie 8,33kHz definitief afgekeurd.
   (15-07-2017)

Zoals bekend heeft AOPA in samenwerking met veel andere Europese AOPA's en de KNVVL eind vorig jaar een aanvraag voor subsidie op de aanschaf en montage van 8.33 radio's opgesteld en in februari dit jaar ingediend. Op 10 juli is officieel bekend gemaakt dat de aanvraag niet in behandeling zal worden genomen.

Het feit dat INEA slechts aan overheids-instanties uitkeert en niet rechtstreeks aan particulieren, ligt ten grondslag aan het besluit om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit ondanks dat de aanvraag formeel door 19 EU-lidstaten werd ondertekend en ingediend.

Bijzonder is dat het ministerie van I&M eerder te kennen gegeven heeft dat de sector zélf verantwoordelijk was voor de aanvraag van mogelijke subsidie, zoals in het Verenigd Koninkrijk door de CAA voor Britse vliegtuigeigenaren is verworven. Nu wordt echter duidelijk dat een door de sector ingediende aanvraag voor subsidie kansloos is.

IAOPA zal samen met het bureau dat de subsidie-aanvraag tot nu toe heeft begeleid, de bezwaarmogelijkheden en andere routes onderzoeken. Ook zal IAOPA samen met professionele organisaties en nationale AOPA's blijven lobbyen op nationaal en Europees niveau voor (gedeeltelijke) schadeloosstelling. Dat het onderwerp leeft onder de leden blijkt wel uit het feit dat in vier maanden tijd meer dan vijfduizend vliegtuigen zijn geregistreerd in het programma. 

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...