Over AOPA

AOPA (Aircraft Owners & Pilots Association) is de mondiale belangenbehartiger voor de General Aviation (GA)

Wereldwijd vertegenwoordigt AOPA ruim 400.000 vliegtuigeigenaren en piloten. Ook in Nederland komt AOPA al sinds 1978 op voor de belangen van de motorvliegers. Dankzij goede samenwerking met de andere vertegenwoordigers van de GA in Nederland, zoals de KNVvL (Luchtsporten), de NACA (commerciële GA), de NVAV (amateur vliegtuigbouwers) en de vliegclubs, worden we door de overheden uitgenodigd om onze visie op het luchtvaartbeleid te delen en samen de uitvoering daarvan te realiseren. We onderhouden een dialoog met nationale en regionale overheden, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL & T) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarnaast nemen we deel aan projectgroepen zoals de werkgroep Airspace Infringements, de projectgroep Toekomstvaste GA lokaties en het overleg over de invoering van de EASA brevetten.

Het bestuur van AOPA komt maandelijks bij elkaar, desgewenst met afgevaardigden van andere GA organisaties om plannen af te stemmen om ons hard te maken voor de belangen van de motorvliegers. Jouw belangen dus. AOPA heeft het volgende uitgangspunt:

“Goed vliegerschap is tot op heden de basis van al onze activiteiten: we staan voor onze rechten als vliegers, we willen onze rol in de samenleving ongehinderd kunnen spelen, en we zullen deze positie met alle legale middelen verdedigen, en waar mogelijk uitbouwen. Daar tegenover staat dat we ons als ‘goede buurman’ willen gedragen in de omgang met onze niet-vliegende landgenoten.

 

Al dit werk kunnen we niet alleen. Vandaar dat u voor slechts 85,- euro lid kunt worden van AOPA. Zo ondersteunt u ons in ons werk en zo houden we Nederland toegankelijk voor de GA.

Alle voordelen van het AOPA lidmaatschap kunt u lezen onder het kopje ‘Voordelen lidmaatschap’. Bent u piloot, bent u in het bezit van een vliegtuig of draagt u de General Aviation in Nederland gewoon een warm hart toe, wordt dan lid van AOPA!

Piloten die net first solo zijn geweest, kunnen een jaar lang gratis lid worden van AOPA. Tot 1 oktober ben je het lopende jaar lid. Na 1 oktober ben je het lopende en het aankomende jaar lid.

AOPA Netherlands is onderdeel van de internationale IAOPA en werkt daardoor actief samen met de 29 Europese AOPA-organisaties om de Europese regelgevers te doordringen van de belangen van de General Aviation. Mondiaal zijn er 69 nationale AOPA’s actief. 

AOPA Netherlands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40531009 en bij ING Bank (NL54 INGB 0004 3235 02). Het BTW nummer van AOPA Netherlands is: 8004.53.116B02

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

President: Mark Rademaker - president[at]aopa.nl

Secretary: Ed Heinen - secretary[at]aopa.nl

Treasurer: John van Asperen - treasurer[at]aopa.nl

Director Government Affairs: Karel Abbenes - gvmtaffairs[at]aopa.nl

Director Communications: Niels Broekhof - communications[at]aopa.nl

Plane Owner: Erik Brouwer - erik.brouwer[at]planeowner.nl

Administration: Ellen van den Berg - ledenadministratie[at]aopa.nl

Correspondentieadres:

 Postbus 125
 8200 AC Lelystad

Het liefst ontvangen wij correspondentie per e-mail via het contactformulier.

De statuten van AOPA Nederland (AOPA-NL) kunt u hier downloaden en inzien.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...