Over AOPA

AOPA (Aircraft Owners & Pilots Association) is de mondiale belangenbehartiger voor de General Aviation (GA)

Wereldwijd vertegenwoordigt AOPA ruim 400.000 vliegtuigeigenaren en piloten. Ook in Nederland komt AOPA al sinds 1978 op voor de belangen van de motorvliegers. Dankzij goede samenwerking met de andere vertegenwoordigers van de GA in Nederland, zoals de KNVvL (Luchtsporten), de NACA (commerciële GA), de NVAV (amateur vliegtuigbouwers) en de vliegclubs, worden we door de overheden uitgenodigd om onze visie op het luchtvaartbeleid te delen en samen de uitvoering daarvan te realiseren. We onderhouden een dialoog met nationale en regionale overheden, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL & T) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarnaast nemen we deel aan projectgroepen zoals de werkgroep Airspace Infringements, de projectgroep Toekomstvaste GA lokaties en het overleg over de invoering van de EASA brevetten.

Het bestuur van AOPA komt maandelijks bij elkaar, desgewenst met afgevaardigden van andere GA organisaties om plannen af te stemmen om ons hard te maken voor de belangen van de motorvliegers. Jouw belangen dus. AOPA heeft het volgende uitgangspunt:

“AOPA NL zal ten behoeve van de GA in het algemeen en haar leden in het bijzonder de spreekbuis zijn van en voorvechter zijn voor de GA belangen naar alle stakeholders in de sector. Zij doet dit met een gemotiveerd bestuur dat voldoende ervaring in de GA heeft en geïnspireerd wordt door de passie die elke gebrevetteerde heeft voor het professioneel omgaan met luchtvaart. Daartoe zal zij zich zodanig inrichten dat ook in snel veranderende omstandigheden adequate belangenbehartiging kan plaatsvinden.

 

Al dit werk kunnen we niet alleen. Vandaar dat u voor slechts 85,- euro lid kunt worden van AOPA. Zo ondersteunt u ons in ons werk en zo houden we Nederland toegankelijk voor de GA.

Alle voordelen van het AOPA lidmaatschap kunt u lezen onder het kopje ‘Voordelen lidmaatschap’. Bent u piloot, bent u in het bezit van een vliegtuig of draagt u de General Aviation in Nederland gewoon een warm hart toe, wordt dan lid van AOPA!

Net first solo geweest? Dan heeft u recht op 12 maanden gratis lidmaatschap! Zo kunt u een jaar lang profiteren van alle voordelen die AOPA biedt en wordt u geïnformeerd over wat er speelt in de General Aviation. Uw gratis lidmaatschapsjaar gaat in per de eerste dag van het eerstvolgend kwartaal na aanmelding. Na het verstrijken van het gratis jaar betaalt u € 85 via automatische incasso. Daartoe verzoeken wij u bijgaande machtiging nu reeds getekend te retourneren. Wij maken daarvan uiteraard pas gebruik als u aangeeft lid te willen blijven.

Voor het gratis lidmaatschap op basis van First Solo geldt als voorwaarde dat u binnen een jaar na de datum van uw First Solo vlucht u voor het gratis lidmaatschap moet hebben aangemeld. In verband daarmee dient een kopie te worden verstrekt uit het logboek waaruit de First Solo vlucht blijkt. Uw kopie kunt u mailen naar ledenadministratie@aopa.nl. Zodra we deze hebben ontvangen kunnen wij u volledig inschrijven.

AOPA Netherlands is onderdeel van de internationale IAOPA en werkt daardoor actief samen met de 29 Europese AOPA-organisaties om de Europese regelgevers te doordringen van de belangen van de General Aviation. Mondiaal zijn er 69 nationale AOPA’s actief. 

AOPA Netherlands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40531009 en bij ING Bank (NL54 INGB 0004 3235 02). Het BTW nummer van AOPA Netherlands is: 8004.53.116B02

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

President: Mark Rademaker - president[at]aopa.nl

Secretary: Ed Heinen - secretary[at]aopa.nl

Treasurer: John van Asperen - treasurer[at]aopa.nl

Director Government Affairs: Karel Abbenes - gvmtaffairs[at]aopa.nl

Director MLA & Flight Instruction: Matthijs de Haan - mdehaan66@gmail.com 

Director Airspace Affairs: Simon Paul - scpaul@planet.nl 

Director Communications: Aukje Engel - communications[at]aopa.nl

Director AOPA FLY IN 2018: Niels Broekhof - nielsbroekhof@gmail.com 

Chief Editor AOPA PlaneOwner magazine: Erik Brouwer - erik.brouwer[at]planeowner.nl

Administration: Ellen van den Berg - ledenadministratie[at]aopa.nl

Correspondentieadres:

 Postbus 125
 8200 AC Lelystad

Het liefst ontvangen wij correspondentie per e-mail via het contactformulier.

De statuten van AOPA Nederland (AOPA-NL) kunt u hier downloaden en inzien.

Het privacy statement conform de wet AVG kunt u hier downloaden en inzien.

Evenementen


Ogenblik a.u.b. ...