Vacature bestuurslid Communicatie

Ben je vlieger en zou je graag meer willen betekenen voor de luchtvaart in Nederland? Maak je je graag hard voor de General Aviation? Dan is AOPA op zoek naar jou!

GEZOCHT: BESTUURDER(S) M/V

AOPA (Aircraft Owners & Pilots Association) is de mondiale belangenbehartiger voor de General Aviation (GA).  Wereldwijd vertegenwoordigt AOPA ruim 400.000 vliegtuigeigenaren en piloten. Ook in Nederland komt AOPA al sinds 1978 op voor de belangen van de motorvliegers. AOPA NL heeft momenteel circa 1300 leden. Dankzij goede samenwerking met de andere vertegenwoordigers van de GA in Nederland en de vliegclubs, worden we door de overheden uitgenodigd om onze visie op het luchtvaartbeleid te delen en samen de uitvoering daarvan te realiseren. We onderhouden een dialoog met nationale en regionale overheden, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL & T) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarnaast nemen we deel aan verschillende werkgroepen, projecten en overleggen zoals de werkgroep Airspace Infringements, het State Safety Programme, het Casusoverleg, het ABL+ overleg, het brancheoverleg met Kiwa/IL&T en de Gebruikersraad CBR.

Het bestuur van AOPA komt maandelijks bijeen.   

AOPA heeft het volgende uitgangspunt:

“Goed vliegerschap is tot op heden de basis van al onze activiteiten: we staan voor onze rechten als vliegers, we willen onze rol in de samenleving ongehinderd kunnen spelen, en we zullen deze positie met alle legale middelen verdedigen, en waar mogelijk uitbouwen. Daar tegenover staat dat we ons als ‘goede buurman’ willen gedragen in de omgang met onze niet-vliegende landgenoten.”

AOPA zoekt nieuwe bestuursleden

Het bezit van een geldig vliegbrevet en passie voor de General Aviation zijn de voornaamste ‘eisen’ die wij stellen aan kandidaten. Gelet op de verdeling van de huidige portefeuilles en de binnen het bestuur reeds aanwezige kennis en vaardigheden, zijn wij vooral op zoek naar kandidaten, zowel mannen als vrouwen, voor de volgende post: Communicatie.

Een verdere uiteenzetting van het takenpakket en de gewenste vaardigheden treft u hier aan.

Wat biedt AOPA?

Hoewel AOPA een non-profit organisatie is, kleven er aan het vervullen van een functie binnen de vereniging zeker voordelen, zoals:

-          De mogelijkheid om op niveau met beleidsmakers en instanties binnen de luchtvaart in gesprek te gaan

-          Interessante contacten binnen de luchtvaart

-          Toegang tot luchtvaartevenementen (ook achter de schermen)

-          Een relevante functie binnen de grootste internationale belangenorganisatie voor de GA: AOPA!

Nieuws & Publicaties Overzicht