Crew cards

Crewcard specimen

Ook dit jaar zal AOPA haar leden een crew card zenden. Zorg ervoor dat uw contributie (volledig) is betaald en u uw pasfoto heeft ge-upload bij uw persoonlijke gegevens.

Nieuws & Publicaties Overzicht