EASA publiceert documentatie DTO

In September heeft EASA de definitieve AMC (Acceptable Means of Compliance) en GM (Guidance Material) voor de DTO-wetgeving gepubliceerd op haar website.

U kunt deze publicatie vinden op de EASA website onder ‘Regulations’ en vervolgens onder ‘Aircrew’ (https://www.easa.europa.eu/regulations#regulations-aircrew).
U kunt uw declaratie indienen via dto@ilent.nl door middel van een declaratieformulier. Ook kunt u voor eventuele vragen terecht bij dto@ilent.nl.

Nieuws & Publicaties Overzicht