ALV Najaar 2018 - 3 november 2018

De tweemaal per jaar te houden ALV vindt dit najaar als vanouds plaats op Lelystad Airport, op zaterdagmiddag 3 november 2018 bij restaurant Flantuas vanaf 12:00.

Op de ALV geeft het bestuur rekenschap en doet ze verslag van de activiteiten die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Dit is de mogelijkheid om het bestuur te spreken en uw vragen te stellen. We stellen uw input zeer op prijs.

De volledige agenda en de notulen van vorige vergadering zullen later aan dit nieuwsbericht worden toegevoegd. Toegang is vrij voor leden. Opgave vooraf via ledenadministratie@aopa.nl wordt gewaardeerd.

Nieuws & Publicaties Overzicht