Afkortingen

afkortingen

Afkortingen die niet in het AIP staan.  

AOPA: Aircraft Owners and Pilots Association

AMRUFRA: Amsterdam Ruhrgebied Frankfurt Hier zijn de routes voor de grote luchtvaart aangepast door FABEC

CDA: Continuous Decent Approaches, hierdoor komt de grote luchtvaart met een stijler glijpad binnen waardoor minder geluid geproduceerd wordt en minder ruimtebeslag is in het onderste deel van het luchtruim.

DGLM: Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (ondermeer verantwoordelijk voor het luchtvaartbeleid)

EASA: European Aviation Safety Agency FABEC Functional Airspace Blocks Europe Central, betere samenwerking tussen de luchtverkeersleiding van de landen

GA: General Aviation, Algemene Luchtvaart

HX: Luchtruim in Duitsland met flexibele klasse C , D of E afhankelijk van IFR verkeer kan in de loop van dit jaar ook voor de Nederlandse militaire CTR’s gaan gelden.

IAOPA: International AOPA soms gevolgd door Europe als het alleen Europa betreft

ICAO: International Civil Aviation Organisation

IVW: Inspectie verkeer en waterstaat (ondermeer verantwoordelijk voor de handhaving en uitvoering van de regelgeving

KIWA: Organisatie die met ingang van derde kwartaal 2010 de brevetten namens het ministerie uitgeeft

KNVvL: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

LLWFC: Low Level Weather Forecast wordt gebruikt op www.Luchtvaartmeteo.nl

LSA: Light Sport Aircraft Vliegtuigen met startgewicht tot 600 kg USA klasse die niet in Europa bestaat

LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland

MASIS: Tijdelijk opheffen van militaire CTR’s buiten operationele uren (zie ook HX)

MLA: Micro Light Aircraft, Vliegtuigen tot 450 kg startgewicht

NAC: National Aero Club (bijv KNVvL en AOPA)

PDL: Platform Duurzame luchtvaart, Kennis instituut (voorheen PNL Platform Nederlandse Luchtvaart)

REFIS: Regional flight information service Automatische berichtgeving voor luchtverkeer, wordt in de loop van dit jaar ingevoerd door Dutch Mil

SESAR: Single European Sky ATM Research (ATM is Air Traffic Management)

VMS: Veiligheid Management Systeem