EU FCL

Check altijd voor de volledige eisen en procedures de aangegeven wetteksten (vaak gemakkelijk via internet te vinden) en/of check de website van ILT, KIWA en/of EASA.
En laat het weten als je aanvullende vragen hebt. Laat ook graag weten als je een andere praktijk ervaring hebt dan in de antwoorden aangegeven. secretary@aopa.nl

Mijn SEP (of TMG) moet verlengd worden. Hoe kan ik deze verlengen?

 1. In de EU FCL.740.A (b) is over verlenging van bevoegdheden voor een motorige vleugelvliegtuigen het volgende bepaald:
  Verlenging van klassebevoegdverklaringen voor éénpiloot-gecertificeerde éénmotorige vleugelvliegtuigen.
  Klassebevoegdverklaring voor vleugelvliegtuigen met enkele zuigermotoren bevoegdverklaringen voor TMG’s. Voor de verlenging van een klassebevoegdverklaring voor een éénpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig met enkele zuigermotor of TMG moet de kandidaat:
  i) binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef in de desbetreffende klasse in overeenstemming met aanhangsel 9 van dit deel met een examinator; of ii) binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring 12 uur vliegtijd hebben voltooid in de desbetreffende klasse, waaronder:
   — 6 uur als PIC;
   — 12 starts en 12 landingen; en
   — een opleidingsvlucht van ten minste 1 uur met een vlieginstructeur (FI) of een instructeur voor klassebevoegdverklaring (CRI).
  Kandidaten hebben recht op vrijstelling van deze vlucht indien ze zijn geslaagd voor een bekwaamheidsproef of vaardigheidstest voor een klasse- of typebevoegdverklaring in een andere klasse of een ander type van vleugelvliegtuigen.
 2. Wanneer de kandidaat houder is van zowel een klassebevoegdverklaring voor éénmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor (land) als een TMG-bevoegdverklaring, mag hij aan de eisen genoemd in 1) voldoen in een van beide klassen en daarmee verlenging van beide bevoegdverklaringen verkrijgen.
 3. Eénpiloot-gecertificeerde propeller aangedreven vleugelvliegtuigen met een turbine motor Ten behoeve van de verlenging van klassebevoegdverklaringen voor propeller aangedreven vleugelvliegtuigen met een turbine motor moet de kandidaat binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring een bekwaamheidsproef afleggen op een vleugelvliegtuig van de betreffende klasse in overeenstemming met aanhangsel 9 van dit deel.
  c) Een kandidaat die er voor de vervaldatum van een type- of klassebevoegdverklaring niet in slaagt op alle secties van een bekwaamheidsproef een voldoende te behalen, mag de bevoegdheden van die bevoegdverklaring niet uitoefenen totdat de bekwaamheidsproef met succes is afgelegd.

Mijn SEP (of TMG) rating is verlopen. Kan ik deze nog vernieuwen door alleen een prof check, zoals onder JAR?

Op de ILT site staat hierover het volgende:

“ Hernieuwde afgifte verlopen klasse- en typebevoegdverklaringen en een verlopen instrument rating.
Met de introductie van de Europese regelgeving (Part FCL) zijn per 8 april 2013 wijzigingen opgetreden met betrekking tot de hernieuwde afgifte van verlopen klasse- en typebevoegdverklaringen en een verlopen instrument rating.De belangrijkste wijziging houdt in dat wanneer een bevoegdverklaring is verlopen aanvullende training moet worden gevolgd. De aanvullende training die moet worden gevolgd wordt vastgesteld door de trainingsorganisatie/opleidingsinstelling aan de hand van de beoordeling van het niveau van de kandidaat. Eén van de voorwaarden hierbij is dat de trainingsorganisatie/opleidingsinstelling beschikt over een goedgekeurde syllabus van de betreffende bevoegdverklaring, bijvoorbeeld een syllabus classrating SEP bij een verlopen bevoegdverklaring SEP. Na het volgen van de aanvullende training kan de bekwaamheidsproef worden afgenomen. Meer informatie met betrekking tot de hernieuwde afgifte is terug te vinden in de informatiecirculaire hernieuwde afgifte verlopen klasse en type bevoegdverklaringen en verlopen instrument rating.”

De desbetreffende EU regelgeving (FCL en AMC) en de ILT  informatiecirculaire kunt u hier vinden.

EU FCL en AMC hernieuwde afgifte

ILT Informatiecirculaire hernieuwde afgifte verlopen klasse…