Micro Light Aircraft

Wat is een MLA ?

Een MLA (Micro Light Aircraft) kenmerkt zich door een maximaal startgewicht van 450 kg. Dit is inclusief bemanning en brandstof. Voor toestellen voor één persoon is dit startgewicht nauwelijks een probleem. Ook al zou een kaal toestel 300 kg wegen, dan zou 50 kg brandstof (ca. 70 lr) plus 80-90 kg voor de vlieger in totaal nog slechts 440 kg wegen. Echter wanneer men met twee personen wil vliegen wordt het krapper. Een typisch voorbeeld is dan 250 kg voor de kist, 35 kg brandstof (ca 50 lr.) twee vliegers van 80 kg en 5 kg bagage. Een tweede belangrijk kenmerk voor een MLA is zijn lage brandstofverbruik. Daar waar een klein type General Aviation toestel gauw 25-30 liter brandstof nodig heeft voor een uur vliegen, heeft een MLA (met verstelbare prop) slechts 15 liter nodig. Voorts vliegt een MLA op Euro 95, een grotere sportkist heeft speciale brandstof nodig (AVGAS). Onderhoud mag bij een MLA zelf gedaan word  en, als men kan aantonen dat men hiervoor de nodige kennis heeft opgedaan. Dit is bij grotere sportkisten niet mogelijk. Hier is men aangewezen op gecertificeerde onderhoudsbedrijven. Al met al maakt een MLA zich hierdoor een stuk voordeliger voor de vlieger. Begrijpelijk dat veel sportvliegers overgestapt zijn naar MLA, of dat in de toekomst nog zullen doen. Een laatste zeer belangrijk kenmerk is de geluidsproductie. De vliegerij staat bekend als een lawaaisport. En dit is ook terecht. Voor MLA is er echter een zeer strenge norm voor de productie van geluid, maximaal 60 dB. Een toestel wordt hierop ‘type-goedgekeurd’. Het resultaat is dat MLA’s zeer weinig geluid produceren. MLA heeft ook nadelen tov de General Aviation. In verband met de weercondities heeft MLA meer beperkingen. Ook is men gebonden aan maximaal twee personen  in een toestel, en MLA’s mogen (nog) niet overal landen. MLA’s in Nederland hebben net als alle andere vliegtuigen een registratie die te herkennen is aan de combinatie PH-‘getal’’cijfer’’getal’, b.v. PH-3N5.

Geschiedenis

In de afgelopen eeuw is er met name op het gebied van de luchtvaart ongelofelijk veel gebeurd. Iedereen kent Blériot die in 1909 het kanaal overvliegt, en Lindbergh, die als eerste in 1927 de Atlantische Oceaan overvliegt. Maar wie kent Eppo Harbrink Numan, die in 1989 als eerste de Atlantische Oceaan oversteekt met een Ultra Licht Vliegtuigje. Of Brian Milton, die in zijn Dalgety Flyer in 1987 van Londen naar Sydney vloog in 59 dagen. En in 1998 de hele wereld rond in 80 vliegdagen, met een Ultra Licht Vliegtuig wel te verstaan ! In de jaren ‘80 is er een nieuwe luchtsport tot ontwikkeling gekomen, het Microlight vliegen. In de laatste decennia heeft deze sport een zodanige vlucht genomen, dat deze niet meer weg te denken is in de General Aviation. In Nederland zijn zelfs  in 2005 de afdelingen General Aviation en Microlight vliegen van de KNVvL samengegaan tot één afdeling Gemotoriseerd Vliegen. Ook binnen de AOPA werd duidelijk, dat de MLA’s bezig waren met een niet te stuiten opmars. Een bestuurslid kreeg MLA’s zelfs in zijn portefeuille, waardoor de aandacht voor lichte vliegtuigen sterk toenam. Op dit moment spreekt men van Microlight vliegen wanneer het toestel een maximaal startgewicht heeft van 450 kg. Een aantal jaren geleden was dit zelfs slechts 390 kg. Vliegtuigjes, die geconstrueerd waren van lichtmetalen pijpen met doek als bespanning. En werd gekozen voor lichte versies van meestal 2-takt motoren. De ontwikkeling is erg snel gegaan. De modernste uitvoeringen van MLA’s worden van uiterst licht aluminium gemaakt of van kunststof, gespoten in mallen, welke een zeer goede prestatie halen. Werd er ‘ vroeger’ gevlogen met slechts primaire instrumenten (hoogtemeter, snelheidsmeter), tegenwoordig moet U niet gek opkijken als in een MLA een volledige ‘glass cockpit’ is ingebouwd, met vlieginstrumenten, motorinstrumenten en niet te vergeten navigatie- en weer- instrumenten. Internet, iPad’s, en andere elektronische hulpmiddelen zijn vandaag de dag gemeengoed. Met een MLA vliegt men heel Europa door en men is in staat om te landen en te starten op hele korte banen. In de meeste gevallen is 300 meter voldoende. De verwachting is dat de MLA vliegsport verder zal uitgroeien. Dit wordt veroorzaakt door een aantal voordelen t.o.v. de zwaardere klassen in de general aviation. Hier wordt in verdere hoofdstukken nader op ingegaan. Innovatie De MLA is bij uitstek een type toestel waarbij een enorme innovatie plaatsvindt. Denk m.n. aan: Gewicht: Een MLA is licht en dit verplicht de ontwerpers steeds te zoeken naar lichtere materialen, om ruimte te creëren voor nieuwe functionaliteit Sterkte/constructie: Een MLA wordt meestal van aluminium of kunststof gemaakt. Steeds sterkere constructies worden gevonden om het toestel klein en licht te houden. Was een MLA in de beginjaren 80 nog een experimenteel toestel dat nauwelijks de 100 km per uur haalde, tegenwoordig worden er MLA’s geleverd die richting 300 km per uur vliegen.

Aandrijving

Veel MLA’ s worden uitgerust met 80 of 100 pk motoren (Rotax). Deze motoren zijn speciaal voor deze toestellen ontwikkeld, en zijn licht, krachtig, en gebruiken weinig brandstof. Bovendien zijn ze, door diverse technieken toe te passen, erg betrouwbaar. Ook is de brandstof Euro-95 ipv AVGAS. 30% goedkoper.

Apparatuur

Door de beperkende factor in het gewicht, konden MLA’s slechts een beperkte hoeveelheid apparatuur meenemen. Vaak waren dat de primaire, verplichte instrumenten. Tegenwoordig worden MLA’s naar wens uitgerust met complete glass cockpits. Licht, betrouwbaar, zeer up to date qua informatie, via internet. Het gebruik van iPad’s en dergelijke vernieuwingen, uitgerust met een veelheid aan kwalitatief zeer goede applicaties vindt zijn weg naar de MLA wereld. Online METAR’s/TAF’s, vlieg/navigatieplannen maken in een handomdraai, plannen filen, etc. Het is tegenwoordig ‘standard practise’.

Onderhoud

Het gebruik van moderne materialen, en zeer up to date apparatuur, maakt de MLA erg onderhoudsvriendelijk. Hierdoor zijn de operationele kosten laag in vergelijking met de zwaardere toestellen. Ook zijn er diverse werkzaamheden die een eigenaar zelf kan uitvoeren. Ook dit beperkt kosten.

Hoeveel MLA's zijn er in Nederland ? En wie vliegt hierin?

In Nederland zijn er ongeveer 500 MLA's. Deze staan in hangaars van onder meer Stadskanaal, Middenmeer, Hilversum, Hoogeveen, Venlo, Midden Zeeland, Seppe, Budel, en hier en daar verspreid bij mensen privé thuis. Omdat MLA's licht zijn, is het vaak mogelijk ze te demonteren en ze thuis te stallen. En wie vliegt er zoal in een MLA ? Een jaar of 20 geleden vlogen hoofdzakelijk pioniers in MLA's. De toestellen waren open, en niet zo erg snel, maar ze vlogen, en dat was al heel wat, zeker tegen de relatief lage kosten. De technologie is echter zo snel gegaan, dat de MLA vandaag de dag een gesloten vliegtuig is, uitgerust met hypermoderne apparatuur, en geschikt voor grotere afstanden. Dit heeft de interesse gewekt van veel piloten en aankomende piloten, die het budget voor de GA toch wel wat te gortig gingen vinden. Daarom zie je op dit moment dat naast de pioniers van toen ook veel PPL-ers de route vinden richting MLA. Eigenaar en vliegers zijn nu te vinden bij een grote groep mensen, variërend van ondernemers tot postbodes, van brandweer mannen tot tandartsen. In privé bezit of in bezit van verenigingen, of vriendengroepen. Ook zijn er diverse velden waar je een MLA kan huren. Alles afhankelijk van wat de bruine kan trekken. 

Wanneer mag je een MLA vliegen?

Een MLA heeft een aantal eigenschappen, die belangrijk zijn voor het type licentie die je nodig hebt om erin te mogen vliegen. Het belangrijkste is dat een MLA een vliegtuig is, en hiervoor heb je een brevet nodig. Ook een essentieel punt is dat de MLA omschreven staat in het zogenaamde annex II van de ICAO-regelgeving. Dit betekent dat dit type toestel niet onder de EASA regels valt (europese regelgeving voor de luchtvaart), maar onder de nationale regelgeving van de individuele landen. Voor ons land betekent dit dus dat MLA's een Nederlandse BVL moeten hebben (bewijs van luchtvaardigheid), en uiteraard ook een BVI (bewijs van inschrijving). Om op een MLA te mogen vliegen, moet je minimaal een RPL examen doen (recreational pilot license). Dat is een Nederlands brevet examen. Dat betekent dat je de theorie op PPL niveau moet doen, en de praktijk in een MLA, bij hiervoor goedgekeurde opleidingsinstituten. Dit geeft je het recht om in Nederland te vliegen. Gelukkig zijn er veel Europese landen, die de MLA en het RPL ook accepteren, dus daar mag je ook naar toe vliegen (Schengenlanden). Wanneer je een internationaal brevet hebt (PPL, CPL, etc), dan kun je ook op een MLA uitgechecked worden. Hiervoor kun je ook naar een vliegschool. Ondanks het feit dat EASA veel nieuwe regels aan het maken is voor de Europese luchtvaart, blijft de MLA en het RPL, een locale, nationale aangelegenheid. 

Hoe is onderhoud geregeld bij MLA's?

Zoals bekend mag je niet aan een GA toestel sleutelen, zonder hiervoor de juiste opleiding te hebben. Bij MLA's ligt het iets anders, maar veel zaken zijn ook hetzelfde als bij GA toestellen. Enkele jaren geleden is hiervoor een training ontwikkeld voor (toekomstige) MLA vliegers. In het kort samengevat is het van belang dat je mag sleutelen aan een MLA, als je kunt aantonen dat je hiervoor de juiste kennis hebt.

Instructie

  Leren vliegen op MLA’s kan men alleen bij gecertificeerde vliegscholen in Nederland. Er zijn enkele vliegscholen in Nederland (bv Venlo, Lelystad, Stadskanaal, Budel), die hiervoor ook weer gecertificeerde instructeurs hebben (RFI’s). Vliegen leert men in de praktijk. Specifiek voor MLA zijn de punten die met zijn lichte gewicht verband houden bv gevoeligheid voor luchtturbulenties. Daarbij is het vereist om een aantal theroretische examens te doen. Het niveau van deze examens staat gelijk aan dat van PPL (Private Pilot License), het examen voor de beginnende General Aviation piloot. Wat van belang is voor instructie, is dat de regelgeving tav vliegscholen in 2014 substantieel is gewijzigd, en dat de uitrol van deze wijzigingen vanaf 2014 worden doorgevoerd in Europa. Exacte data zijn nog steeds aan wijzigingen onderhevig, kortom, wil je instructie volgen, laat je dan goed informeren over de exacte stand van zaken rond instructie.