TGB Veluwe Veenendaal Joure 20 okt tot 3000 voet

Ten behoeve van een bondgenootschappelijke oefening genaamd ‘WIS 2022’, worden ter bescherming van burger- en militair luchtverkeer de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) ingesteld, en wordt ontheffing verleend van de minimum VFRvlieghoogte, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, binnen

het TGB Veluwe, TGB Veenendaal en TGB Joure,

TGB Veluwe van 52°26'48.9"N 005°59'04.2"E, naar 52°24'25.42"N 006°00'56.49"E, naar 52°22'55.39"N 005°56'31.60"E, naar 52°06'00.35"N 005°53'00.54"E, naar 52°08'00.54"N 005°40'00.07"E, naar 52°13'00.03"N 005°34'00.16"E, naar 52°13'59.79"N 005°38'00.54"E, naar 52°20'36.7"N 005°39'29.3"E, terug naar 52°26'48.9"N 005°59'04.2"E, van grondniveau tot 3000 voet AMSL, EHR9 Harskamp uitgezonderd (zie figuur 1); Concept beschikking Ministerie van Defensie Datum: 9 augustus 2022 Bestuursstaf Nummer: MLA/149/2021 Militaire Luchtvaart Autoriteit Kenmerk: BS2022019276 2

TGB Veenendaal van 52°10’12.74”N 005°37’20.31”E, naar 52°08’04,93”N 005°39’58.52”E, naar 52°02’34.87”N 005°35’00.57”E, naar 51°53’29.63”N 005°33’54.65”E, naar 51°53’21.54”N 005°27’27.05”E, naar 52°03’36.35”N 005°28’25.06”E, en terug naar 52°10’12.74”N 005°37’20.31”E, van grondniveau tot 500 voet AMSL (zie figuur 2);

TGB Joure van 53°08’04.24”N 005°55’11.10”E, langs de grens van Leeuwarden CTR met de wijzers van de klok naar 53°05’43.34”N 005°48’09.09”E, naar 52°47’19.26”N 005°45’14.12”E, naar 52°36’45.87”N 005°46’38.76”E, naar 52°37’27.14”N 005°53’31.03”E, en terug naar 53°08’04.24”N 005°55’11.10”E van grondniveau tot 500 voet AMSL, uitgezonderd EHR66 en EHTSA67 (zie figuur 3);  

Downloads:

TGB Haarzuilens 8 april onder 1200 voet Overzicht