Vrijstelling veteranendag boven Den Haag EHP 26 op 25 juni

   op Veteranendag 25 juni 2022 zal er een defile plaatsvinden door EHP 26 Den Haag. Hoewel dit gebied so wie so gesloten is dient u rekening te houden met intensief in en uitvleigend vliegverkeer ddddxxxAan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan het luchtdefilé ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag 2022 op zaterdag 25 juni 2022 wordt tussen 13:30 uur en 15:30 uur lokale tijd vrijstelling verleend om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogtes, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen.

Downloads:

TGB Haarzuilens 8 april onder 1200 voet Overzicht