TGB Frysian Flag van 28 maart tot 8 april tot 3000 voet

Ten behoeve van de internationale oefening Frisian Flag worden in noord Nederland als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Frisian Flag Bravo, Frisian Flag Charlie, Frisian Flag Delta, Frisian Flag Echo en Frisian Flag Golf aangewezen (hierna te noemen: TGB Bravo, TGB Charlie, TGB Delta, TGB Echo en TGB Golf). De binnen de begrenzing van de TGB’s Bravo, Charlie, Delta en Echo gelegen Helicopter Main Routes (HMR’s) zijn uitgezonderd met een horizontale afstand van twee (2) nautische mijlen aan weerszijden van de HMR tot een hoogte van 3000 voet AMSL. Ook de Helicopter Protected Zone (HPZ) GOROMAND is uitgezonderd binnen de laterale grenzen van de HPZ vanaf zeeniveau tot een hoogte van 3000 voet AMSL. 

Downloads:

Nieuws Overzicht