Derde Ontwerpdag Luchtruimherziening

24 september 2020 - Vandaag vond de derde Ontwerpdag Luchtruimherziening plaats. De publicatie van de Notie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt intussen achter ons. Het advies van de Commissie m.e.r. over deze NRD is gegeven en het Kabinet neemt dit najaar een concept Voorkeursbeslissing. Daarna volgt nog een ronde met zienswijzen waarna in het voorjaar van 2021 de definitieve voorkeursbeslissing genomen gaat worden.

Het project kent drie sporen;

  1. Wegnemen van de belemmeringen voor het ongehinderd doorklimmen van het vliegverkeer Lelystad Airport. De realisatie van dit spoor is gepland voor november 2021
  2. Het inrichten van een nieuwe hoofdstructuur voor het inrichten van het Nederlandse luchtruim in 2023. Het gaat hier dan om een structurele uitbreiding van het militaire oefengebied in het noorden van het land, met name voor de F-35 en om een herinrichting van het oosten en zuidoosten van het land voor de verbetering van de ontsluiting van het handelsverkeer van en naar Nederlandse luchthavens.
  3. Het uitvoeren van een implementatieplan van het toekomstige luchtruim. Het gaat hier dan om de ontwikkeling van varianten, een effectenbeoordeling van de verschillende varianten op gebied van veiligheid, geluid, milieu en capaciteit, gevolgd door een meerjarige implementatie vanaf 2023 tot en met 2035.

Zoals blijkt uit het genoemde driesporenbeleid is de herinrichting van het luchtruim geen “big bang” waarbij van de ene op de andere dag het luchtruim volkomen wijzigt in vorm en functionaliteit. De opzet is een gefaseerde implementatie.

Het hele verslag lezen leden in het aanstaande AOPA Magazine.

Nieuws & Publicaties Overzicht