GA-overleg met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

9 september 2020 - Vandaag hadden wij overleg met het Ministerie van I en W, samen met KNVvL en NACA. De voortgang inzake de Luchtruimherziening kwam aan de orde.

Het doorklimmen van groothandelsverkeer vanaf Lelystad moet een plaats krijgen in de nieuwe structuur. Ook moet de F35 van Defensie een ruimer oefengebied krijgen. Daarvoor is plaats in het noorden ingeruimd waar EHR2 en EHR4 waarschijnlijk opgerekt gaan worden. De velden van Ameland en Texel moeten daarbij niet in de knel komen. Ook andere luchtvaartbedrijven in het noorden op verschillende velden (Drachten, Oostwold, Groningen) houden de ontwikkelingen in de gaten. Als uitruil komt er in het zuiden meer ruimte voor groothandelsverkeer, omdat daar "militaire" ruimte wordt ingeleverd.

Uiteraard speelt Schiphol een belangrijke rol in het nieuwe luchtruim en dan met name de aan- en afvoerroutes. Gepoogd wordt minder laag luchtruim te claimen door steilere stijg- en daalprofielen te gebruiken. Of daarbij oude toestellen met "slome" karakteristieken nog geaccommodeerd kunnen worden, is de vraag. Ook is het met moderne technieken (PBN) mogelijk "kromme" approaches te vliegen om kwetsbare gebieden te ontwijken. Maar vaste routes drukken de capaciteit volgens LVNL die liefst vasthoudt aan de mogelijkheid ook nog altijd te kunnen "vectoren". De Alders-tafel heeft ooit besluiten genomen die ervoor zorgen dat er meerdere keren per dag van baan gewisseld moet worden; met evenzovele wisselingen in aanvliegroute. Het nieuwe luchtruim moet met Duitsland afgestemd worden.

Een complexe verzameling van parameters derhalve, waar ook verschillende groeperingen op de grond invloed op zullen willen hebben omdat zij er gevolgen van zullen ondervinden. De planning is om de grote lijnen voor de zomer van 2021 in voorkeursoplossingen aan de politiek aan te bieden voor besluitvorming.

Een speciaal voor onze activiteiten interessant luchtruim is het "lagere luchtruim". Hoewel daar geen vaste definitie van is, wordt algemeen FL95 (NL) of FL100 (D) aangehouden. Dat heeft veelal te maken met de grens tussen wel of geen zuurstof voorzieningen nodig. Op deze hoogte ligt ook vaak de grens tussen gecontroleerd en ongecontroleerd gebied in Europa (in USA vaak op FL180). Binnen de Luchtruimherziening is een apart project opgericht dat zich speciaal richt op de luchtruimte tot 6000 voet. Al snel ontstaat vervolgens het beeld dat "lager luchtruim" zich dus maar uitstrekt tot 6000 voet. Wij hebben op het risico gewezen dat deze spraakverwarring in besluitvorming kan sluipen met alle ongewenste gevolgen vandien.

Wij hebben normaals gewezen op het nadeel van de versnippering van bevoegdheid over het lage luchtruim aan gemeenten en provincies, waardoor her en der gebieden tot 500 of 1000 voet beperkt of afgesloten worden verklaard. Coördinatie met de landelijke luchtvaart autoriteiten is daarbij vaak niet (zichtbaar) gevoerd. Voorbeeld Flevopolder is daarbij illustratief waarin men steeds hogere molens (700 voet) plaatst, natura-gebied wil behouden en een internationale luchthaven ontwikkelt. Gezien de hoeveelheid natura-gebieden in een klein land als Nederland is dat per definitie versnipperd en dat geeft luchtvaarttechnisch dus enorme veiligheid punten. Het project "Integrale Aanpak Lager Luchtruim" is opgericht om al deze aspecten te bezien en er besluiten over voor te bereiden.

Nieuws & Publicaties Overzicht