Zienswijze GA-sector over Ontwerp-Luchtvaartnota

Tot en met donderdag 9 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota. De zienswijze zal worden voorzien van een reactie in een Nota van Antwoord (NvA). De kabinetsreactie op de zienswijzen, de adviezen en de toetsen worden daarna verwerkt. Verwacht wordt dat hierna de Luchtvaartnota 2020-2050 eind 2020 door het kabinet kan worden vastgesteld. Zie ook: 'Denk mee over de Ontwerp-Luchtvaartnota'

AOPA, KNVvL en NACA hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend. Die tref je hierbij aan.

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht