Beperking 2 POB vervalt voor GA per 26 juni

Vandaag hebben we overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over verdere verruiming van de mogelijkheden voor de GA. Die verruiming gaat al per 26 juni in. De beperking van 2 POB (tenzij alleen 'household members') vervalt. Je kunt dus per 26 juni weer met meer dan 2 POB vliegen. Er gelden nog wel voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de NOTAM.

We zijn uiteraard erg blij met de verruiming. Aan de tekst van de NOTAM kan wat ons betreft nog wel gesleuteld worden, maar dat is nog onderwerp van overleg. Belangrijk is dat er weer meer mogelijk is. Met name commerciële GA bedrijven zijn blij met de uitbreiding. Rondvluchten zijn nu weer mogelijk. Voor de ballonvaarders gelden nog beperkingen. Binnen de sector is daar geen begrip voor.

Wat betreft de in de NOTAM genoemde "health declaration" kan worden volstaan met het invullen van de 'gezondheidsverklaring contactberoepen' (waarnaar ook in de NOTAM wordt verwezen).

NOTAM:

 

(A1337/20 NOTAMN

Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/5255N00454E999

A) EHAA B) 2006262200 C) 2009012359EST

E) COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS

IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE

MINISTERY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF

JUSTICE AND SECURITY GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE

FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS

2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS

3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO HAVE A HEALTH DECLARATION,

4. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE

MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,

5. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY

CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES

HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN,

6. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE 1. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED 2. AIR OPERATION

OF BALLOONS IS PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE

ASSURED (HOUSEHOLD MEMBERS EXCLUDED.))

Nieuws & Publicaties Overzicht