AOPA-leden unaniem akkoord met jaarverslag 2019

De Algemene Ledenvergadering van AOPA Netherlands kon op 16 mei geen doorgang vinden vanwege de corona-crisis. In verband daarmee heeft het bestuur digitaal goedkeuring gevraagd voor het jaarverslag 2019 (inclusief financieel jaarverslag). De mogelijkheid tot stemming stond open van 5 tot 16 mei. De leden hebben het jaarverslag 2019 unaniem goedgekeurd en het bestuur décharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid. Tevens zijn de leden akkoord gegaan met uitstel van de ALV tot nader order. 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur, stel deze dan via secretary@aopa.nl.

 

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht