Vliegen met meer dan één 'household member' toegestaan

Waar in een eerdere NOTAM het begrip 'household member' opdook, komt dat begrip in de nieuwste NOTAM niet meer voor. Er leek sprake te zijn van een beperking in die zin dat ook het vliegen met 'household members' beperkt zou zijn op basis van 'max 2 POB'. We hebben daarover helderheid gevraagd en gekregen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Dit is het antwoord.

In de noodverordening is het volgende opgenomen: 

Artikel 2.2 Verbod niet in acht nemen veilige afstand

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen

Omdat het reeds is bepaald in de noodverordening, is het niet opgenomen in de NOTAM. Kortom, vliegen met (alleen) meerdere personen uit één huishouding is toegestaan.

Nieuws & Publicaties Overzicht