Vliegen met 2 POB toegestaan per 11 mei! UPDATE

De mogelijkheden voor de GA zijn per 11 mei verruimd. Het vliegen met 2 POB is weer toegestaan. Voor meer dan 2 POB geldt dat een minimale afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden. In de laatste NOTAM lees je welke verplichtingen verder gelden.

Hoewel wordt aangenomen dat je met meer dan één 'household member' mag vliegen, wachten we op dit moment op de formele bevestiging daarvan vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verder wordt uitgezocht welke regels gelden met betrekking tot het gebruik van lokalen door meerdere vliegers (en hun eventuele passagiers) in verband met bijvoorbeeld de vluchtvoorbereiding.

AOPA heeft een protocol-tekst ter beschikking gesteld aan belanghebbende partijen. Zo hebben de 18 bij AOPA aangesloten vliegclubs de protocoltekst als leidraad ontvangen. Zij kunnen met inachtneming van de eigen specifieke situatie een maatwerk-protocol maken, mits deze maar voldoet aan de NOTAM.

Een woord van dank gaat uit naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Men heeft de GA binnen de van overheidswege aangegeven grenzen zo ruim mogelijk ter wille willen zijn.

Nieuws & Publicaties Overzicht