COVID-19 protocol GA

De crisisorganisatie Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Nederlandse luchtvaartsector gevraagd om een protocol op te stellen met daarin een inventarisatie van het volgende:

  1. Wat gaat uw organisatie zelf doen om in uw bedrijf maatregelen te treffen tegen verspreiding van Covid-19 en wat is uw protocol?
  2. Wat betekent de “1,5 meter samenleving” voor uw organisatie en operationele bedrijfsprocessen?
  3. Wat heeft u van de (Rijks)overheid nodig om bepaalde acties te realiseren?
  4. Wat is onmogelijk om voor u als bedrijf te realiseren of loopt u tegen beperkingen aan?

De protocollen zullen uiteindelijk door het RIVM worden beoordeeld (of deze passend zijn binnen de 1,5 meter samenleving op het gebied van gezondheid en welzijn). Hierbij wordt door de crisisorganisatie aangetekend dat het hebben van dit protocol geen vrijbrief is dat alle maatregelen opgeheven worden en alles weer vrijgegeven gaat worden. 

Binnen de GA-sector wordt de input zoveel mogelijk gecoördineerd verwerkt. AOPA heeft contact met de 18 bij haar aangesloten vliegclubs. KNVvL op haar beurt haalt bij haar achterban het net op. NVL (Nederlandse Vereniging van Luchthavens) ziet op de Nederlandse vliegvelden. NACA (Netherlands Association of Commercial Aviation) heeft een speciaal online formulier ontwikkeld. Door middel van dat formulier kunnen belanghebbenden hun suggesties en ideeën kwijt. Je treft dat formulier hier aan: feedback formulier

Nieuws & Publicaties Overzicht