Regeling tijdelijke ontheffingen gepubliceerd

Vandaag, 14 april, is de regeling 'Tijdelijke ontheffing bevoegdverklaringen voor luchtvarenden in verband met uitbraak COVID-19 2020' gepubliceerd.  De regeling tref je [HIER] aan.

De afgelopen tijd heeft EASA een aantal aanbevelingen gedaan in zake de versoepeling van de kritische data voor Europese bewijzen van bevoegdheid (zoals LAPL, PPL en CPL), bevoegdverklaringen (FI en FE) en medicals. Zie daarover ons nieuwsbericht van 30 maart. Vandaag heeft ILT ook de vervolgstap gemaakt en de nationale bewijzen van bevoegdheid versoepeld. ILT heeft bekend gemaakt dat alle nationale bewijzen van bevoegdheid (RPL, RFI, RFE, CPL FB, FI's en FE's voor deze brevetten) een versoepeling van de kritische data kunnen krijgen. Daarnaast zijn de geldigheidsdata van de examens en termijnen waarbinnen examen moet worden gedaan versoepeld.

Voor de nationale brevetten en bevoegdverklaringen:

·       RPL en de RFI/RFE

·       SP-SE (singel pilot single engine)

·       CSR (Crop Spraying Rating)

·       CPL FB (het commerciële ballon brevet dat niet geconverteerd is naar een EU brevet. En FI (FB) en FE(FB)

·       SPL (nationale zweefvliegbewijzen worden door KEI geregeld). Diegenen die al geconverteerd zijn naar EU brevetten en bevoegdheden vallen onder de regeling ILT 2020-15549

De geldigheidsduur van de bevoegdverklaringen, zoals bedoeld in de betreffende regeling worden met 4 maanden verlengd als de bevoegdverklaring tot en met 31 juli geldig is. Deze worden tot 30 november verlengd als de bevoegdverklaring(en) tussen 31 juli en 30 november aflopen.

Je kunt gebruik maken van deze verlengingsregeling als:

·       de bevoegdverklaring tot 31 maart 2020 geldig was.

·       een briefing is ontvangen van een bevoegde FI met de relevante instructiebevoegdheid over de theoretische kennis en inclusief abnormale omstandigheden en noodprocedures die noodzakelijk zijn voor een veilige vluchtuitvoering. Na het succesvol afleggen van de briefing tekent een FE het verlengen van de bevoegdheid af en stuurt deze op naar KIWA.

Indien de Instructiebevoegdheid in de genoemde periode afloopt kan deze ook worden verlengd binnen de genoemde periode indien aan de briefing eis en de aftekening door een bevoegde FE zoals beschreven plaats heeft. De verlenging van de RFI en de FI (FB)worden verlengd tot 31 oktober 2020. Ook hier moet aan de verlenging briefing worden voldaan.

De termijnen van theorie en praktijkexamen worden eveneens verlengd. Met name de termijn voor het afronden van de gehele theorie examen en de termijn waarbinnen je praktijk examen moet hebben gedaan deze wordt met 8 maanden verlengd. De periode waarbinnen je alle examens moet hebben gehaald wordt verlengd met de periode waarin je geen examen hebt kunnen doen als gevolg van de Corona crisis. Wij begrepen dat ILT daar in alle redelijkheid naar zal kijken.

 Voor vragen en opmerkingen: gvmtaffairs@aopa.nl

 

Nieuws & Publicaties Overzicht