Corona calculator

AOPA is samen met KNVvL en NACA aangesloten bij MKB-Nederland. Zij hebben een calculator gemaakt waarmee een onderneming of vereniging kan berekenen of zij in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de inkomstenderving.

Aan de directeuren en corona-contactpersonen van de bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten organisaties

 

Geachte dames en heren,

 

Zoals gisteren al in de corona-update werd gemeld, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland  de Corona Calculator gelanceerd (mocht u de link niet kunnen openen, dan kunt u de Corona Calculator vanuit Chrome starten). Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

 

De Corona Calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt kosteloos aan de leden ter beschikking gesteld.

Nieuws & Publicaties Overzicht