Opschorten geldigheidsdata documenten en bevoegdheden

Na overleg met (I)AOPA heeft EASA een voorstel gedaan aan IL&T met betrekking tot het versoepelen van de data die gelden voor een aantal FCL gerelateerde bevoegdheden. De volledige tekst van de brief van IL&T is hier te vinden: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-luchtvaart/ontheffingen.

In het kort komt het neer op de volgende versoepeling:

Opleiding:

FCL.025   Alle behaalde certificaten blijven vanaf 26 maart 2020 4 maanden langer geldig 

FCL.025 (a) (1) en (2)   De aanbeveling van de DTO of ATO om theorie examen te mogen doen wordt met 4 maanden verlengd.

FCL.725 (c)   De periode voor het afleggen van de vaardigheidstest wordt met 4 maanden verlengd.

FCL.025 (b) (2)    De periode waarbinnen alle examens moeten zijn afgelegd wordt verlengd met de periode waarvoor deze regeling geldt en gedurende de periode dat het afleggen van theorie examens niet mogelijk was.

ILT kan beslissen dat alle perioden met nog eens 4 maanden te verlengen.

Medicals:

De geldigheid van de medische certificaten worden met een periode van 4 maanden verlengd mits deze zonder beperkingen zijn. Visuele beperkingen zijn toegestaan.

Ratings:

Class en Type en Instrument ratings en Part FCL brevetten die niet onder een AOC vallen (ORO Annex 3), Mountain ratings, nightrating, EIR en de daarbij behorende Medicals worden voor een periode van 4 maanden verlengd.

Wat je moet doen om te verlengen: Een FI met de juiste bevoegdheid moet gedurende de periode van deze maatregel een theoretische refresher briefing geven met betrekking tot het veilig opereren binnen de relevante IR of EIR, class en of type rating, om veilig de manoeuvres en procedures te kunnen uitvoeren. De briefing is inclusief normale en abnormale en noodprocedures.

Als deze briefing succesvol is verlopen dient op het brevet de nieuwe expiratiedatum van LPE of de ratings door de FE (FCL.1030) te worden afgetekend.

FI en FE’s De certificaten van FI’s en FE zijn tot 31 Oktober 2020 verlengd. De FI’s en FE’s moeten een geldig certificaat hebben die kan worden afgetekend door een Senior Examiner volgens de procedure van ILT.

LPE:

Zolang deze regeling van kracht is blijven aflopende LPE’s geldig. Deze verlenging dient door een FE op het brevet te worden afgetekend conform de procedures van IL&T

Multi-crew FCL.735, training voor CPL en ATPL (Sectie H appendix 3) zie regeling.

Vragen?: gvmtaffairs@aopa.nl

 

Nieuws & Publicaties Overzicht