Analyse van voorvallen

Onder de afdeling vliegveiligheid van deze website is een nieuwe pagina te vinden: Analyse van voorvallen. Luchtvaartautoriteiten analyseren gemelde voorvallen om de veiligheid te bevorderen. Een voorbeeld van zo'n analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen is te vinden op deze pagina. 

Hier klikken om een kijkje te nemen. 

 

Nieuws & Publicaties Overzicht