Vliegveld Drachten met sluiting bedreigd

Wat brengt de toekomst voor EHDR? AOPA pleit voor behoud ter bevordering van de Nederlandse GA. 

Al jaren is de toekomst van Vliegveld Drachten onzeker. De gemeente Smallingerland wil van het terrein waarop het vliegveld ligt, af. Er zijn wel geïnteresseerden die het vliegveld willen overnemen, maar die willen dat alleen als het terrein niet in kavels wordt opgeknipt.

De gemeenteraad van Smallingerland wil dat overigens ook niet. Die wil zijn invloed op het vliegveld niet verliezen.

De gemeente krijgt het verwijt dat er maar geen besluit wordt genomen over het terrein. Daarmee blijft het lot van het vliegveld onzeker. In het verleden zijn daardoor al belangstellende partijen afgehaakt. Later deze maand spreekt de raad weer over het vliegveld. Het college zet ondertussen de boel op scherp. Als de verkoop mislukt, komt er een voorstel om het vliegveld te sluiten.

Vliegclub Fryslân heeft AOPA gevraagd ook in de bres te springen voor het behoud van het vliegveld. De vliegclub bestaat volgend jaar dertig jaar en heeft een belangrijke (sociale) functie in de provincie.

AOPA ziet graag dat belangstellende partijen, ondernemers en/of organisaties de krachten bundelen om het vliegveld niet alleen voor de huidige gebruikers, waaronder Vliegclub Fryslân, maar voor de Nederlandse General Aviation te behouden. Eerder heeft AOPA al een beroep gedaan op de Provincie Friesland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te bevorderen dat vliegveld Drachten open blijft, maar beide instanties hebben aangegeven dat de gemeente Smallingerland over het vliegveld beslist. Overigens is de Provincie Friesland voorstander van het open blijven van het vliegveld.

Nieuws & Publicaties Overzicht