Analyse van voorvallen

Luchtvaartautoriteiten analyseren voorvallen die gemeld worden om daarvan te leren en procedures, infrastructuren en vaardigheden te verbeteren om zodoende de grote veiligheid in de luchtvaart goed te houden en verder te verbeteren.

Een voorbeeld van zo'n analyse en aanbevelingen is te zien in Callback no478 door NASA's Aviation Safety Reporting System.

In Nederland is ABL (Analyse Bureau Luchtvaart) opgesteld om deze data te verzamelen, analyseren en tot aanbevelingen om te vormen. Zie een voorbeeld daarvan voor september 2019

AOPA is regelmatig in gesprek met ABL om niet alleen het vergaren van data te verbeteren maar de analyse ervan EN de terugkoppeling naar de vliegers op basis van die analyses, te verbeteren.

Downloads:

Vliegveiligheid Overzicht