Nabeschouwing ALV

Een korte terugblik op de algemene ledenvergadering van afgelopen zaterdag.

Op 26 oktober was de 81ste ALV van AOPA-NL. De zaal van Flantuas was goed gevuld met leden die door het bestuur werden bijgepraat over de voortgang en resultaten van het grote aantal dossiers waarmee de belangen van de AOPA leden worden behartigd. Er was zoveel te vertellen dat er geen ruimte  was om een externe spreker uit te nodigen. Veel leden hadden de symposia in Lelystad en Rotterdam over VFR-night en de presentaties van Lelystad over de verkeersleiding al bijgewoond.

Bij de opening gaf voorzitter Mark Rademaker een overzicht van de belangrijkste  projecten:

  • Luchtvaartnota en  Luchtruimherziening
  • Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart
  • Night VFR
  • Listening Squawks
  • Remote Tower op Beek en Eelde
  • ADS-B transponders
  • Vliegverbod Deltawateren
  • Ontwikkeling Lelystad Airport
  • Opt-out MLA tot 600kg
  • U-Space, Drones

De bestuursleden informeerden de leden over de details van deze projecten, de geboekte successen en de doelstellingen.

De penningmeester gaf een overzicht van de gezonde financiële situatie van de vereniging en presenteerde de begroting 2020. Dankzij een goede kostenbeheersing en veel vrijwilligerswerk blijven de contributies voor het komende jaar ongewijzigd. Er was een budget vrijgemaakt om de aanwezigen tijdens de lunch goede sandwiches en een drankje achteraf aan te bieden waarbij nog gezellig kon worden nagepraat. Een aantal leden complimenteerden het bestuur met de goede inhoud van deze ALV en daarmee met het uitgevoerde beleid.

Aangezien veel van onze leden niet in de gelegenheid waren om deze ALV bij te wonen zal de secretaris uitgebreid verslag doen van deze vergadering opdat alle leden kennis kunnen nemen wat AOPA voor hen bereikt heeft en waar het bestuur aan blijft werken. Zodra het verslag in het ledendeel van de website staat, laten we dat per E-nieuwsbrief weten.

Nieuws & Publicaties Overzicht