Meldpunt (nieuwe) vliegprocedures Lelystad Airport

Het meldpunt is ingericht naar aanleiding van het instellen van luchtverkeersleiding en nieuwe procedures op Lelystad Airport, begin november 2019. Besloten is het meldpunt in stand te houden zolang de procedures nog voor verbetering vatbaar zijn. 

De meldingen geven wij geanonimiseerd door aan de LVNL. Nota bene: in het gehele artikel vindt u de toelichting op AOPA's nieuwe meldpunt m.b.t. de vliegprocedures op Lelystad. Het meldpunt is zowel in dit artikel, als op de homepage van de AOPA website te vinden! 

Met ingang van 7 november 2019 kwam er op en rond Lelystad luchtverkeersleiding, een CTR en een TMA. Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe situatie. Met de procedures, zoals deze nu zijn beschreven, zullen we het voorlopig moeten doen. 

Binnenkort zal er een evaluatie plaatsvinden. AOPA wil in dat kader een constructieve bijdrage leveren. Daarom hebben wij op onze website een speciaal ‘meldpunt’ ingericht. Daar vernemen we graag uw ervaringen met ATC en met het nieuwe luchtruim van Lelystad. Zijn de procedures duidelijk? Zijn de procedures veilig? Zijn er op de grond, in het circuit, op de VFR arrival en departure routes in de CTR en/of in de TMA zogenoemde (nieuwe) ‘hot spots’ te duiden?

Het meldpunt is niet bedoeld om uw ongenoegen te uiten over de gang van zaken rond Lelystad. Het meldpunt is bedoeld om je (operationele) ervaringen als vlieger met ons te delen. Zo kunnen wij in discussies en evaluaties terugvallen op de input die wij van ervaringsdeskundigen hebben gekregen. 

AOPA is betrokken geweest bij het ontwerp van de procedures en de routes, althans wij hebben ons commentaar mogen geven. Niet alles daarvan is meegenomen. Bij een evaluatie zullen wij nogmaals helder en krachtig onze mening geven en daarvoor hebben wij uw input nodig. Alleen zo kunnen wij aanpassingen voorstellen die zijn gebaseerd op feiten. Het moet dus gaan over de ervaringen van vliegers met de (ATC-)procedures en/of de luchtruimstructuur rond Lelystad.

Licht uw inbreng wel in voldoende mate toe. Het mag anoniem, maar dan kunnen we u niet nabellen als wij nadere informatie nodig hebben. In principe verzamelen wij alleen de informatie en zullen wijzelf niet inhoudelijk op de melding in gaan. Naar buiten toe zullen wij vertrouwelijk met de informatie omgaan. Pas op: de melding via onze website geldt niet als een melding in de zin van EU-Verordening 376/2014 (in zake het melden van voorvallen). Veiligheidsissues kunnen overigens ook via de afdeling Operational Risk Management van de LVNL worden gemeld (safety@lvnl.nl)    

Dit is een eigen initiatief van AOPA Netherlands. Het meldpunt is bedoeld voor alle vliegers die van Lelystad gebruik maken (dus niet alleen voor leden van AOPA en/of vaste gebruikers van Lelystad). Uiteraard zullen wij te gelegener tijd verslag uitbrengen van de belangrijkste bevindingen.

Geef je feedback hier:
Naam: (niet verplicht)
Email adres: (niet verplicht)
Jouw feedback:
*

Nieuws & Publicaties Overzicht