Update overleg vliegen aerobatics en Upset Recovery training in CTR/TMA EHLE

AOPA, KNVvL/VINK en Wings over Holland zijn reeds geruime tijd in overleg met LVNL en CLSK (commando luchtstrijdkrachten) voor een oplossing waarmee het vliegen van aerobatics en Upset Prevention en Recovery Training binnen de CTR/TMA mogelijk blijft. In het volledige artikel vindt u de tussenstand van dit overleg.

Het voornemen van de LVNL is nu om, zolang er nog geen groot handelsverkeer is op EHLE, aan de operatie/praktijk van nu zo min mogelijk te veranderen (behalve uiteraard dat het dan wel gecontroleerd is). 

LVNL is voor de zomer gestart met een awareness campagne. Bij de grootste vliegende bedrijven en vliegclubs op Lelystad Airport worden presentaties gegeven over de wijzigingen als de luchthaven een gecontroleerd veld wordt. De komende weken zijn er nog bijeenkomsten (19 oktober! Zie ander nieuwsbericht over informatiebijeenkomsten). Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk om de operationele mogelijkheden na 7 november te bespreken. Specifieke wensen (zoals het uitvoeren van aerobatics of Upset Prevention en Recovery Training) kunnen vanaf 7 november op tactische basis geaccommodeerd worden, mits de verkeerssituatie dit toelaat. Tijdens de inregelperiode zoekt LVNL naar een meer structurele oplossing voor aerobatics en Upset Prevention en Recovery Training, die beschikbaar zal zijn na opening van de luchthaven voor groot handelsverkeer. Hierbij zullen de gebruikers worden betrokken. 

Of het wenselijk is om, wanneer er groot handelsverkeer is, e.e.a. formeel vast te leggen, zal te zijner tijd in overleg met AOPA worden besproken en afhangen van de ervaringen met de tactische accommodatie. Wie weet is de voortzetting van de tactische accommodatie meer wenselijk.

Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, zullen we jullie weer op de hoogte brengen.

Nieuws & Publicaties Overzicht