Uitspraak RvS inzake Zeeuwse wateren verwacht op 28 augustus

AOPA heeft, samen met KNVvL, de besluiten van de staatssecretaris van Economische Zaken om het vliegverkeer boven bepaalde Zeeuwse wateren (nog) verder te beperken aangevochten bij de rechter. De uitspraak van de rechter hebben we vervolgens aangevochten bij de Raad van State. Deze zal 28 augustus definitieve uitspraak doen. Essentie van onze bezwaren is dat het niet mogelijk moet zijn dat er naast het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog allerlei andere instanties, landelijk of regionaal, luchtruim beperkingen instellen of bewerkstelligen. Dit geeft onoverzichtelijke en daarmee onveilige situaties.

Zie hier de verwachte uitspraak RvS

Nieuws & Publicaties overzicht