Ook afwezigheid Dutch Mil is potentieel onveilig

DM gebied

Dutch Mil verzorgt in grote delen van Nederland de wettelijk verplichte Flight Information Service (FIS). Waar in de ons omringende landen naast melden van de QNH ook spontaan voor ander verkeer wordt gewaarschuwd, is in Nederland de dienst vaak geheel afwezig en wordt zelfs de frequentie niet bemand. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Uiteraard betekent vliegen onder VFR dat de vlieger zelf verantwoordelijk is voor separatie, maar iemand die op verzoek informatie verstrekt (en liefst ook actief meekijkt) is niet voor niets wettelijk verplicht gesteld.

Wij vinden ontbreken ervan een melding in het kader van Veiligheids Management waard: meld hier

 

Alle incidenten en voorvallen moeten verplicht gemeld worden binnen 72 uur ingevolge EU Verordening 376/2014  (die in november 2015 van kracht werd). Het niet aanwezig zijn van FIS is zo'n incident. Wij roepen alle vliegers in Nederland dus op elke keer als er geen bezetting op Dutch Mil is hiervan een melding te maken. De privacy van de melder is wettelijk beschermd. Melden kan eenvoudig via dit formulier op de website van ILenT. 

Nieuws & Publicaties Overzicht